Акценти
Начало / Здравеопазване / Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии започна работа в рамките на Центъра за компетентност на МУ-Плевен

Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии започна работа в рамките на Центъра за компетентност на МУ-Плевен

От днес стартира дейността на Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии по проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове. В лабораторията, базирана в Клиниката по онкохирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, ще се реализират стереотактични мамографски базирани вакуум аспирационни биопсии при пациентки с патологични лезии, микрокалцификати и рак на гърда.  Реално се осъществява надграждане на дигитален мамографски апарат за диагностика и скрининг с функция стереотактична биопсия. По този начин ще се даде възможност за добиване на туморна тъкан от малки по размер лезии с минимален разрез около 3 мм, което да осигури точна диагноза, терапевтична ефективност за малки и непалпируеми лезии и персонализиран подход в лечението на пациента. Взетите биопсични материали могат да се визуализират веднага за незабавно уверение на оператора, че подозрителните лезии, участъци или калцификати са били отстранени. Това ще осигури комфорт и сигурност за пациента, като се минимизира времето за извършване на биопсията, както и ще спести осъществяването на реална операция с разрез от 3 до 5 см. Такъв тип интервенции не се осъществяват на друго място в страната, което ще спомогне за създаване на алгоритъм за работа, който да улесни бъдещото разпространение в други центрове в страната. Използването на този метод се препоръчва от световните клинични алгоритми за диагностика на рака на млечната жлеза.

Мамографски образ на рисковото образувание, което е биопсирано с вакуум

Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии с ръководител доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“ е една от трите лаборатории в Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ) в рамките на Центъра за компетентност. Другите две са свързани с изграждане на интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия и изграждане на лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. Целта е да се изгради модерна научноизследователска структура, която ще даде възможност за осъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургична и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клинична значимост. Ще се изследват ролята, клиничната значимост и ефективността на МИХ интервенции в гинекологичната и онкохирургичната практика,  интраоперативната навигация при МИХ в УНГ, както и вакуум аспирационна стереотактична биопсия при пациентки с рак на гърдата.

Проектът BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо Да Винчи е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...