Начало / Общество / Кражби и бягства от дома доминират сред противообществените прояви при малолетни и непълнолетни

Кражби и бягства от дома доминират сред противообществените прояви при малолетни и непълнолетни

Противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на Община Плевен през 2017 г., не бележат ръст. Тази тенденция представи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) Димитър Пенков  в  подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата на комисията за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

В доклада бе отчетена и ролята на ръководството на Комисията за правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. Те са с регистрирани проявени и застрашени лица от града и селищата на общината. На основание чл.16 от Закона, през отчетния период са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни лица. Данните сочат, че голяма част от престъпленията и противообществените прояви – общо 62 (80%), са извършени в гр. Плевен,  а другите 18 /20%/ – в някои селища на общината – гр. Славяново, с.  Буковлък с. Ясен,  с. Николаево, с. Беглеж и  с. Бръшляница.   От общо регистрираните 80 малолетни и непълнолетни  56 са извършили престъпления – 9 малолетни (8 момчета и 1 момиче) и 47 непълнолетни – 39 момчета и 8 момичета. Сред  престъпленията доминират кражбите, грабежите и унищожаването и повреждането на имущество. От противообществените прояви с най-голям брой са бягствата от дома  и от специализирани  институции или социални услуги от резидентен тип – 12 бр. (80%)

След представените данни в доклада беше направен изводът, че над 50% от децата се формират формират в неблагоприятна среда – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда. В много семейства родителският контрол е занижен и родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата, отчитат от Комисията.

Данните показват, че през последните 2 години  криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст, държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен.

През последните 2 години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се все повече превантивни мерки с цел децата да не стигнат до специалните училища. Като  заключение бе потвърдено  доброто  взаимодействие  между институциите в организирането на превантивната дейност и индивидуално-възпитателната работа с проявените лица за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.

Прочетете също:

Област Плевен с най-висока заболеваемост от КОВИД-19 след Кюстендил

За изминалото денонощие в област Плевен са регистрирани 138 нови случая на заразени с коронавирус. ...