Акценти
Начало / Здравеопазване / Конкурс за младши експерт обявиха в РЗИ – Плевен

Конкурс за младши експерт обявиха в РЗИ – Плевен

Конкурс за заемане на длъжността младши експерт в отдел ”Профилактика на болестите и промоция на здраве”, дирекция “Обществено здраве” обяви Регионална здравна инспекция – Плевен.

Изискванията за заемане на длъжността са: минимална образователно-квалификационна степен професионален бакалавър и минимален ранг за заемане на длъжността – V младши. Минимален професионален опит не се изисква. Кандидатите трябва да притежават високо ниво на работа с компютър – MS Office, Internet. Владеенето на английски език е предимство.

Кандидатите трябва да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение: Закон за здравето; Закон за държавния служител; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Закон за електронното управление; Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; Устройствен правилник на РЗИ.

Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю. Краен срок за подаване на документите е 15.07.2016г., включително.

Повече информация може да намерите тук.

Прочетете също:

Днес имен ден празнува Доротея

На 5 юни Църквата почита Св. Доротей, на когото се приписват разказите за пророците, апостолите ...