Акценти
Начало / Икономика / Кметът отчете: С над 3 млн.600 хил. лв. повече събрани приходи през 2021 г.

Кметът отчете: С над 3 млн.600 хил. лв. повече събрани приходи през 2021 г.

Отчет за втората година от мандат 2019 – 2023 г. представи на днешната редовна сесия пред Общинския съвет кметът на Общината Георг Спартански. Преди заседанието отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии в местния парламент.

Представянето на отчета пред местния парламент е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася за сведение всяка година от мандата.

В отчета за втората година от мандат 2019-2023 г. Георг Спартански отбелязва, че през изминалата 2021 г. са продължили усилията за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Ситуацията през годината е била усложнена и с повишаване на цените на електроенергията и нарастването на цените на стоки и услуги. По тази причина определени изпълнители в процедури за възлагане на обществени поръчки са отказвали изпълнение на сключените договори, поради невъзможност да се справят с увеличените разходи.

В отчета си кметът посочва, че през миналата година събраните приходи са с 3 млн. 678 хил. лв. повече спрямо предходната 2020 г.  В резултат на изпълнението на проекта „Развитие на интегрирания градски транспорт на Плевен“ градът ни е със 100% обновен машинен парк, което гарантира комфорта на гражданите, както и по-добра икономическа ефективност особено в разгара на настоящата енергийна криза, се посочва още в отчета.

В отделни точки на отчета са посочени дейностите в община Плевен за посочения период по сфери: Икономика; Развитие на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура; Устройство на територията; Обществения ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Подобряване на условията за образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.

Пълният текст на Отчета за втората година от мандат 2019 – 2023 г. е публикуван в дневния ред на февруарските заседания на всичките десет постоянни комисии в Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2022-g

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...