Начало / Икономика / Кметът Георг Спартански отчете третата година от мандата пред Общинския съвет на Плевен

Кметът Георг Спартански отчете третата година от мандата пред Общинския съвет на Плевен

Отчет за третата година от мандат 2019 – 2023 г. представи на днешната редовна сесия пред Общинския съвет кметът на Общината Георг Спартански. Преди заседанието отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии в местния парламент.

Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася всяка година от мандата.

В отчета до съветниците за третата година от мандат 2019-2023 г. градоначалникът посочи, че през изминалата 2022 г. е започнало бавно възстановяване на икономиката и социалната среда след пандемията от COVID-19, което бе усложнено от военните действия в Украйна. Нарасналите цени на енергията и храните, затрудненията в доставките и възстановяването на търсенето след пандемията са довели до разширяване на ценовия натиск и увеличаване на инфлацията. Едновременно с геополитическата несигурност и влошаващите се глобални икономически перспективи, предсрочното произвеждане на парламентарни избори у нас доведе до нестабилна политическа среда и забавяне на изпълнението на редица проекти и програми. Годината започна и без приет държавен бюджет. Въпреки несигурната политическа и икономическа среда и предизвикателствата в различните сфери пред местната власт, през 2022 г. Общината е успяла да се справи и да осигури непрекъснатост в изпълнението на възложените функции. Реализирани са голяма част от предварително начертаните дейности във всички направления: Икономиката; Масов градски транспорт и транспортна инфраструктура; Устройство на територията; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.

В частта икономиката в отчета се посочва, че през периода администрацията е положила усилия за осигуряване на постоянни и прогнозируеми приходи в общинския бюджет чрез повишаване на текущата събираемост на местните данъци и такси, събираемост на недобора и повишаване на данъчната култура. Изброени са и значими инвестиции: През м. май 20222 г. фирма „Хоризонт Иванов“ започна строителството на нов закрит плувен комплекс с четири басейна; Нова производствено-административна сграда разкри фирма „ДМТех“ ЕООД – Плевен – предприятието е специализирано в производството на иновативна техника за пожароизвестяване и пожарна безопасност; През годината „Леони България“ разшири производството си и увеличи заетите в него и получи приза „Инвеститор в общината“ на Националното сдружение на общините в България; МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД завърши изграждането на мащабен болничен комплекс, в началото на 2022 г. Дружеството финансира изграждането и на ново болнично крило „Мама и аз“ с нови 184 легла и нови над 400 работни места; Фирма „Рубин трейдинг“ ЕАД – Плевен разшири производството на завода за стъклен амбалаж и планира нови мащабни инвестиции; Фирма „Валборген“ ООД откри нов цех за разфасовка на месо; Инвестиционен интерес към разкриване на производствени мощности в Плевен заяви френската компания „ACVEL“ С.А. – производител на компоненти за автомобилната индустрия.

През 2022 г. Община Плевен подкрепи усилията на Медицинския университет за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина. През годината завърши ремонт и на сградата на единствения в страната Изнесен комплекс за авиационно обучение в Плевен като част от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”.

Относно състоянието на масовия градски транспорт и транспортна инфраструктура в отчета се посочва, че Плевен е град със 100 % екологичен обществен транспорт. През 2022 г. е изпълнен успешно проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ с бюджет на стойност 14 885 029.03 лв. От 1 април 2022 г. започна експлоатацията и на обновената Автогара.

След подробен анализ на всеки един от ресорите в заключение на документа е записано, че през периода целите на Програмата за управление са постигнати в значителна степен, създадени са и условия за устойчиво развитие на общината.

Пълният текст на Отчета за третата година от мандат 2019 – 2023 г. е публикуван в дневния ред на февруарското заседание на Общински съвет – Плевен, предложение по т.1: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-23022023-g

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...