Начало / Култура / Клубът на дейците на културата в Плевен ще ползва безвъзмездно общински имот

Клубът на дейците на културата в Плевен ще ползва безвъзмездно общински имот

Клубът на дейците на културата в Плевен ще ползва безвъзмездно общински имот, представляващ част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” №9 в града. Решението на Общинския съвет бе прието от съветниците на провелото се преди дни редовно заседание и е в отговор на постъпило заявление от председателя на новоучреденото Сдружение “КДК 22 – Плевен” Ваня Дончева.

В изпълнение на решение от февруари 2018 г. на Общинския съвет, с договор от 15 март 2018 г. върху посочения имот е било учредено безвъзмездно право на ползване за Сдружение „Клуб на дейците на културата” за срок от 5 години. Представляващият сдружението тогава – председателят Никола Попов и член на Управителния съвет Димитър Цонков, са починали, като липсват последващи вписвания на други лица за членове на управителния орган. Сдружението няма и извършена пререгистрация в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Липсата на легитимни органи на юридическото лице – ползвател е довела до невъзможност за изпълнение на сключения договор от негова страна и по тази причина, със заповед от март тази година на кмета на Община Плевен договорът е бил прекратен.

Новоучреденото Сдружение “Клуб на дейците на културата 22 – Плевен” е регистрирано в обществена полза и се представлява от председателя Ваня Дочева. Сред целите на сдружението са да обединява усилията на дейците на културата и изкуствата за активно участие в духовния живот на Плевен и присъствието на града в националния културен календар, както и да открива млади дарования и популяризиране на изкуствата сред тях.

С решение на Общински съвет – Плевен, се учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение “КДК 22 – Плевен” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, състоящ се от две зали, канцелария с входно антре и склад с обща площ 78 кв.м, заемащ част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” №9. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за срока на 5-годишния договор, ще са за сметка на Сдружение “КДК 22 – Плевен”.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...