Акценти
Начало / Икономика / Как да планират и разработят успешен бизнес ще се обучават младежи от област Плевен

Как да планират и разработят успешен бизнес ще се обучават младежи от област Плевен

24 младежи на възраст от 15 до 29 години, включително от малките населени места на област Плевен,  ще имат възможност да придобият нови знания и практически опит в сферата на предприемачеството и бизнес планирането. Това ще стане в рамките на проекта „Подадена ръка за успешно реализиране 2”, по който започна работа Регионалния бизнес център в Плевен. На информационна среща днес Царин Аспарухов – изпълнителен директор на РБЦ, и Виолета Христова – преподавател, представиха проекта.

Той се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта. Отпуснатите средства за реализацията му са близо 14 000 лв., а продължителността на проекта е шест месеца.

Царин Аспарухов обясни, че този проект на практика надгражда предишния „Подадена ръка за успешно реализиране”, който екипът на РБЦ изпълни в периода  септември 2017- февруари 2018 г. ”Споделените от участниците мнения и желания за работа в сферата на предприемачеството ни накараха да разработим нов проект, за да  надградим реализираните дейности в предходния”, обясни Царин Аспарухов.

Предвидените дейности в новия проект са насочени към повишаване на предприемаческата култура на участниците, с възможност за повече практическа работа.

Участниците в проекта ще бъдат разделени в четири групи, като с всяка една от тях екипът от петима преподаватели ще работи самостоятелно, каза Виолета Христова.  Тя и Даниела Величкова, също от екипа на преподавателите, са разработили обучителните материали. Обучението ще се осъществява на принципа на виртуалната класна стая – метод, който РБЦ разработи заедно с Софийския университет и вече пета година успешно прилага.

Онлайн обучението „Инициативност и предприемачество” ще е с фокус върху бизнес планирането и финансови методи и инструменти на планиране. Ще бъдат проведени специфични профилирани обучения в различни сфери на икономиката – земеделие, туризъм и онлайн търговия, в които младежите ще се включат съобразно техните интереси. Предвидено е провеждане на практическа уъркшоп лаборатория, в която  сформираните екипи ще могат да разработят свои успешни бизнес планове, ще могат да ги проверят в реална бизнес среда и получат компетентна оценка за работата си.

Младежите ще имат възможност да участват в лагер по предприемачество, където ще могат да подредят приоритетите си и помислят за своята успешна реализация в сферата на предприемачеството, за да бъдат оценени като успешни млади лидери, подчерта Виолета Христова.

Целевата група, към която е насочен проекта,  е младежи от 11 и 12 клас и безработни младежи от Плевен и областта. Част групата от 24 човека са участници в реализираните дейности в предходния проект на организацията за работа с бизнес модел Канвас.

Срокът на изпълнение на проекта е шест месеца и трябва да приключи до май 2019 година.

 

Прочетете също:

Засилен интерес към кампанията „Нуждаем се от здравни грижи и утре“ в Плевен

Студенти и ученици от Плевен се включиха в кампанията „Нуждаем се от здравни грижи и ...