Акценти
Начало / Икономика / Какво да предприемете, ако задължението е платено преди получаване на електронно съобщение от НАП

Какво да предприемете, ако задължението е платено преди получаване на електронно съобщение от НАП

  1. Ако задължението е платено по сметки на НАП или е прихванато от орган по приходите и след проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП се установи, че все още не е отразено 

В тези случаи следва да имате предвид, че за отразяване на направените плащания е необходимо технологично време с оглед обработване на информацията, подадена от банките.

Препоръчваме в срок до три дни да направите последваща проверка в електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП за отразяване на плащането. При липса на отразено плащане следва да посетите компетентния офис на НАП по регистрация, справка можете да направите и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 след идентификация с ПИК, издаден от НАП.

  1. Ако задължението е платено по сметка на орган, различен от НАП, който е установил публичното задължение и след проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП се установи, че плащането все още не е отразено

В тези случаи следва да имате предвид, че за да бъде отразено направеното плащане е необходимо съответният орган, предявил задължението за събиране от публичен изпълнител, писмено да е уведомил НАП за постъпилото плащане по негова сметка.

За да бъде отразено плащането в НАП, имате две възможности:

  • да се обърнете към компетентната структура, по чиято сметка е извършено плащането с искане за писмено уведомяване на компетентния офис на НАП за: дата на постъпване на плащането, размер на платена сума,идентификационни данни на лицето, чието задължение е платено, както и данни за вид, № и дата на документа, с който е определено задължението.
  • да се обърнете към компетентния офис на НАП, където можете да подадете писмено уведомление за извършено плащане, като приложите копие от документа удостоверяващ плащането. В този случай, НАП ще отправи писмено запитване до съответния орган с искане за потвърждаване за: дата на постъпване на плащането, размер на платена сума, идентификационни данни на лицето, чието задължение е платено, както и данни за вид, № и дата на документа, с който е определено задължението.

След получаване в НАП на писменото потвърждение от съответния орган, плащането ще бъде отразено в намаление на задължението.

  1. Ако сте платили глоба, наложена за нарушение на Закона за движение по пътищата, по сметки, посочени в наказателното постановление или фиш/електронен фиш

Ако след направена от Вас проверка чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане” в портала за електронни услуги на НАП установите, че плащането, направено по сметките на МВР не е отразено в намаление, е необходимо да направите справка в портала на МВР, в рубриката – Електронна услуга за проверка на задължения към КАТ.

Услугата в портала на МВР е достъпна от месец август 2017 и може дистанционно да се прави и проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателни постановления (НП). За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и валидно ЕГН или № на документ и размер на задължението.

Ако в резултат на извършената проверка в портала на МВР установите:

  • наличие на задължение – следва да се обърнете към компетентната териториална структура на МВР (ОД на МВР/СДВР отдел/сектор „Пътна полиция“/КАТ по постоянен адрес) за отразяване на плащането в информационните системи на МВР и изпращане по служебен път на информацията в НАП.
  • липса на задължение – следва да се обърнете към Информационния център или към обслужващия Ви офис на НАП и да предоставите идентификационни данни на задълженото лице и информация за вида, № и дата на документа, с който е определено платеното задължение с уточнението, че задължението вече не се визуализира в електронната услуга на МВР за проверка на задължения към КАТ. След проверка плащането ще бъде отразено в намаление на задължението.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...