Акценти
Начало / Общество / Изборите за кмет на Бохот са законни, решението е окончателно

Изборите за кмет на Бохот са законни, решението е окончателно

Изборите за кмет в плевенското село Бохот са напълно законни – това постанови Върховният административен съд /ВАС/ с Решение № 4765. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Казусът няколко пъти беше разглеждан в съдебните зали в Плевен и София.

Още на 29 декември миналата година Административен съд Плевен обяви изборите в Бохот за законни. Тогава в становището на магистратите беше записано, че съдът намира, че не са се доказали нарушения на изборния процес, които да са повлияли върху окончателния резултат от избора на кмет на кметство Бохот, поради което обжалваното решение на ОИК Плевен следва да бъде потвърдено. С това беше потвърдено Решение № 692 от 31 октомври 2011 г. на Общинската избирателна комисия Плевен, с което за кмет на втори тур официално бе обявен за избран кандидатът на ПП ГЕРБ Цветан Кънев.

Тогава решението на Административния съд беше атакувано пред ВАС от Михаил Венков. Той беше кандидат за кмет на Бохот от ПП “Атака” и остана с втори резултат след този на избрания на поста Цветан Кънев. Така делото бе върнато за ново разглеждане от нов съдебен състав в Плевен. На 20 януари тази година последва второ съдебно решение, което отново потвърди законността на изборите в Бохот. На свой ред обаче Кънев отново атакува това становището пред ВАС.

В резултат на това е и настоящето решение на Върховният административен съд, с което се потвърждава окончателно избора на кмет в Бохот. В мотивите на магистратите е записано: “Във връзка с наведените от касатора оплаквания следва да се отбележи, че нарушенията на закона са съществени само ако изборният резултат би бил различен, ако те не са били допуснати, а такива, които не водят изменение на крайния изборен резултат, не са основание за обявяване на избора за недействителен, независимо, че могат да предпоставят понасянето на административно-наказателна или наказателна отговорност от извършилите ги лица. Съгласно разпоредбата на чл. 246, ал. 6 ИК, на втори тур за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. Установената разлика в действителните гласове, подадени за двамата кандидати на втория тур, в случая е 69, поради което правилно е направеното от съда отбелязване, че броят на евентуално подменените 13 бюлетини в секция № 201 – с.Бохот, не влече промяна на обявения с обжалваното решение на ОИК резултат … По изложените съображения съдебният състав на Върховния административен съд … приема, че не са допуснати твърдените от касатора нарушения, обуславящи касационни основания за отмяна на съдебното решение по чл. 209, т. 3 АП, нито при проверката му в съответствие с чл. 218 АПК се установяват пороци на същото. Обжалваният съдебен акт като валиден, допустим и правилен, следва да бъде оставен в сила”.

Така делото за кмет на Бохот приключи окончателно, решението не подлежи на обжалване или протест.

Прочетете също:

Спират Водната каскада  в Плевен заради продължителното засушаване

Водната каскада, водните огледала, големият фонтан и пеещият фонтан в градската градина ще спрат работа ...