Начало / Общество / Избират нови членове на Съвета на децата

Избират нови членове на Съвета на децата

Община Плевен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата, за което изпрати писма до директорите на училища в общината. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата само в една от четирите категории:

         а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

         б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

         в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

         г) индивидуални кандидатури.

Документи се подават до 19 юни 2020 г. на адрес: 5800 Плевен, Община Плевен, пл. „Възраждане” №2, Отдел „Образование и младежки дейности” или на E-mail: [email protected]. Квотата на община Плевен е четири деца.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват деца на възраст до 18 години. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...