Акценти
Начало / Общество / Зелена светлина получи ремонтът на Водната каскада

Зелена светлина получи ремонтът на Водната каскада

Комисията за защита на конкуренцията излезе официално с определение за прекратяване на производството по жалбата на ДЗЗД „Ник – Плевен” срещу решението на Община Плевен за избор на изпълнител за „Основен ремонт обекти на градската среда на Плевен” по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, разделена на три обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2 „Част от централната пешеходна зона и ландшафт – Водна каскада”. Производството е прекратено, тъй като от дружеството са оттеглили жалбата си, пише още в определението на КЗК.

Избраният след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП изпълнител на ремонта на Водната каскада е „Интегрирани строителни системи” ЕООД. Стойността на обекта е 2 461 202.75 лв. с ДДС.

Интервенцията включва хидроизолиране на стените и дъната на водните басейни, рехабилитация на 370 от съществуващите струйници и доставка и монтаж на нови 378, нови над 200 подводни прожектора, както и ново ефектно осветление и озвучаване. В дейностите влиза и реконструкция на помпеното помещение. Другите новости са в парковото осветление и обзавеждане, автоматизирана поливна система, предвижда се засаждането на нови видове дървета и храсти, както и реконструкцията на 3.5 дка тревни площи. Съществуващата настилка от керамични плочки ще бъде демонтирана и подменена изцяло с клинкерни и гранитни плочи.

Територията, предмет на проекта, обхваща водните и пешеходни пространства от централна градска част и е с площ 10 808.25 кв. м.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански коментира, че след оттеглянето на жалбата на дружеството няма пречка дейностите по ремонта на Водната каскада в Плевен да започнат от пролетта на следващата 2017 г.

 

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...