Акценти
Начало / Общество / За 46-ти път РИОСВ – Плевен извърши среднозимно преброяване на водолюбивите птици

За 46-ти път РИОСВ – Плевен извърши среднозимно преброяване на водолюбивите птици

46-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен се проведе в периода от 14 до 16 януари 2022 година. Преброяването е извършено от експерти на РИОСВ – Плевен, и представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и Българско дружество за защита на птиците.

Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч, а именно: около 45 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: тундров лебед, ням лебед, голям нирец, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, черна качулата потапница, кафявоглава потапница, звънарка, сива патица, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, орехче, кукумявка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

В същия период са преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток.

Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

 

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...