Акценти
Начало / Образование / За първи път Езиковата в Плевен печели проект с работни езици немски и английски

За първи път Езиковата в Плевен печели проект с работни езици немски и английски

От 2005 година Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен работи по проекти към секторни програми Коменски, Грюндвиг, Еразъм+, но за първи път печели проект с работни езици немски език и английски език.

Автори на новоспечеления проект са: Румяна Стаменова – старши учител по немски език, която ще бъде и координатор на проекта, и Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност и учител по  английски език.                                                                                      Темата на проекта е „Комуникации“ и времето за осъществяването му е от 1 септември 2019 г. до 1 септември 2021 г. Партньори по проекта са училища от Германия, Португалия, Хърватска, Полша и Испания.

Целта на проекта е учениците да бъдат включени в различни модели на комуникация и на двата чужди езика, които те изучават в училище. Комуникациите са сред най-значимите и съществените процеси в съвременното общество.  Добрата комуникационна функция е предпоставка за създаване на основа за разбирателство между социалните субекти, между организациите и техните съдружници и сътрудници, между представителите на различни социални групи и отделните индивиди.

Учениците, изучаващи немски език и английски език, ще имат възможност да докажат знанията си, както явявайки се на изпити за придобиване на дипломи за владеене на немски език DSD I и DSD II и сертификати за владеене на английски език, така и работейки по проекта към програма Еразъм+.                                                                                        ПГПЧЕ – Плевен е център за подготовка и провеждане на изпити за придобиване на Немска езикова диплома от 2015 г. и от 2009 г. – за придобиване на сертификат за владеене на английски език. От 2017 г.  училището си сътрудничи с доброволци от ФР Германия по програма „Културвайт“, които подпомагат работата на учителите по немски език и като носители на езика са в помощ на учениците при устното им общуване.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...