Начало / Образование / За първи път Езиковата в Плевен печели проект с работни езици немски и английски

За първи път Езиковата в Плевен печели проект с работни езици немски и английски

От 2005 година Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен работи по проекти към секторни програми Коменски, Грюндвиг, Еразъм+, но за първи път печели проект с работни езици немски език и английски език.

Автори на новоспечеления проект са: Румяна Стаменова – старши учител по немски език, която ще бъде и координатор на проекта, и Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност и учител по  английски език.                                                                                      Темата на проекта е „Комуникации“ и времето за осъществяването му е от 1 септември 2019 г. до 1 септември 2021 г. Партньори по проекта са училища от Германия, Португалия, Хърватска, Полша и Испания.

Целта на проекта е учениците да бъдат включени в различни модели на комуникация и на двата чужди езика, които те изучават в училище. Комуникациите са сред най-значимите и съществените процеси в съвременното общество.  Добрата комуникационна функция е предпоставка за създаване на основа за разбирателство между социалните субекти, между организациите и техните съдружници и сътрудници, между представителите на различни социални групи и отделните индивиди.

Учениците, изучаващи немски език и английски език, ще имат възможност да докажат знанията си, както явявайки се на изпити за придобиване на дипломи за владеене на немски език DSD I и DSD II и сертификати за владеене на английски език, така и работейки по проекта към програма Еразъм+.                                                                                        ПГПЧЕ – Плевен е център за подготовка и провеждане на изпити за придобиване на Немска езикова диплома от 2015 г. и от 2009 г. – за придобиване на сертификат за владеене на английски език. От 2017 г.  училището си сътрудничи с доброволци от ФР Германия по програма „Културвайт“, които подпомагат работата на учителите по немски език и като носители на езика са в помощ на учениците при устното им общуване.

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...