Акценти
Начало / Общество / За провеждане на застъпническа кампания за успешно родителство се подготвяха на обучителен семинар

За провеждане на застъпническа кампания за успешно родителство се подготвяха на обучителен семинар

лого- 2

На 14-16 февруари се проведе обучителен семинар по застъпничество на организациите-партньори попроекта „Да пораснем заедно” BG 05/ 1587, финансово подкрепен от Програмата за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на ЕИП. Участваха петте застъпнически контактни групи от градовете Кърджали, Благоевград, Враца, Търговище и Разград.

12755425_проект работилница за родители

След успешното провеждане на Работилниците за родители в петте местни общности, ще бъдат организирани застъпнически кампании за мобилизиране на местни ресурси за осигуряване устойчивост на иновативната дейност. В хода на семинарното обучение, бяха обсъдени задълбочено възможностите за финансова подкрепа на създадените Работилници за родители, в които родители на деца от 0 до 4 години повишават родителските си знания и умения. Прилагайки методологията на УНИЦЕФ, нова за градовете Кърджали, Благоевград, Враца, Търговище и Разград,  дейност подкрепя родителите, в полза на децата в тяхното ранно развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

12765817_работилница за родители

Прочетете също:

При съобщени 11 506 теста 1 336 са положителни за коронавирус

За изминалите 24 часа се съобщава за 1 336 новодоказани случая на коронавирус в страната, ...