Акценти
Начало / Икономика / За напредъка на АМ „Хемус” информираха  Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

За напредъка на АМ „Хемус” информираха  Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

В град Видин днес се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на академичните среди, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.

След проведено гласуване за заместник – председател на Съвета за периода 1 януари до 30 юни 2019 г. е избран Огнян Ценков кмет на община Видин.

Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ информира членовете на Съвета за напредъка в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“, включително визия за свързаност с основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на района и актуална информация за напредъка по проекта за пътя „Видин – Ботевград“.

На заседанието беше представена актуална информация относно възможности за промяна на междинни и окончателни индикатори при изпълнение на Инвестиционните програми на общините от Северозападен район. Представени и обсъдени бяха утвърдените Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.

На заседанието бяха обсъдени и гласувани предложения на Общините от Северозападен район за единно становище до ЦКЗ (Централно координационно звено в Администрацията на Министерски съвет), относно необходимостта през новия програмен период да бъдат предвидени средства за финансиране на екологичен градски и междуселищен транспорт

На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.

 

Прочетете също:

Обсъдиха монтаж на паркинг бариери и бетонови цветарници в райони на Плевен

Две предложения за приемане на схеми за монтаж на паркинг бариери и бетонови цветарници в ...