Начало / Общество / Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Плевен

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Плевен

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе днес в Плевен под ръководството на Ралица Добрева – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Плевен.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Министерския съвет, на Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, както и представители на академичните среди.

Представител на Министерския съвет представи информация за основните моменти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и отражението му върху финансирането и управлението на проекти.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Пред членовете на Съвета беше представена информация относно опита и дейността на фонд ФЛАГ, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансовите инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др.

На заседанието бяха обсъдени проблеми, възникнали при поддържане проводимостта на речните легла извън строителни граници и добива на инертни материали свързани с разпоредбите на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

Представител на Министерство на труда и социалната политика представи информация за планираните процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. съгласно Индикативната годишна работна програма за 2016 г.

На заседанието бяха определени представители на РСР на СЗР за участие в Управляващия комитет по проект „Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, информират от Областната управа в Плевен.

Снимки: Областна администрация Плевен

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...