Начало / Общество / Започна проверка на личните стопанства в община Левски

Започна проверка на личните стопанства в община Левски

Днес в заседателната зала на община Левски се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия.

Председателят на комисията Кольо Домеников откри заседанието в което участва кметът на общината Любка Александрова, кметовете на кметства в общината за постигане на взаимодействие при изпълнението на заповедта на Директора на ОДБХ –Плевен.

Д-р Димитър Владимиров – официалният ветеринарен лекар на община Левски  информира, че е започнала проверка на личните стопанства в общината.Всички получили  300 лв. обещетение във връзка с африканската чума по свинете ще бъдат проверени спазват ли ветеринарно медицинските изисквания /съгласно Чл. 11 от НАРЕДБА № 44/

До сега са проверени  личните стопанства в селата Градище, Божурлук, Аспарухово, предстои в Стежерово. До 30 юни ще бъдат проверени всички селища в община Левски.Срокът за подготвяне на информацията за състоянието на личните стопанства в общината е до края на юни, посочи д-р Владимиров.

На заседанието беше възложено на кметовете на кметства да направят проверка на територията на селата за   лични стопанства в които се отглеждат свине .При откриване на стопанства, които не отговарят на изискванията на  Чл. 11 от НАРЕДБА № 44, да сигнализират за да се вземат нужните законови мерки – съставя се акт от 300 лв. и започва процедура за изследване за сметка на стопанина.

Всички животински обекти, не само свинете, подлежат на регистрация и това стопаните трябва да направят своевременно.

При проверките се оказва ,че много от стопаните казват, че не знаят какви са изискванията, затова публикуваме пълният текст на чл.11 от Наредба №44:

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2020 г.) Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят на следните изисквания:

  1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи;
  2. площта за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв. м;
  3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки;
  5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция;
  6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...