Начало / Общество / Приемат номинациите за награда на името на акад. Юрдан Трифонов

Приемат номинациите за награда на името на акад. Юрдан Трифонов

Съюз на Учените в България – клон Плевен и Община Плевен обявяват за осма поредна година конкурс за награда на името на акад. Юрдан Трифонов. Наградата е за творец или творчески колектив и се връчва за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край; за труд или трудове, творческа дейност със значителен принос в областта на историята, литературата, публицистиката,  науката и културата, опазване на културното наследство, съобщиха от пресцентъра на Община Плевен.

 Изисквания към кандидатите:

1.Автобиография или справка за творческо развитие.

2.Актуален списък с научната продукция, оригинални научно-изследователски трудове, публикации, изобретения, научни и научно-приложни разработки или творчески  и културни постижения, които се оценяват в съвкупност.

3.Справка за научния принос на трудовете и цитирания, на творчески изяви с обществена значимост: научни  публикации у нас и в чужбина; научно-популярни статии;  монографии; учебници; учебни ръководства и помагала; цитирани трудове от други автори, мнения поместени в пресата; културни изяви и постижения у нас и в чужбина, обществено-призната дейност.

4.Рецензии или препоръки  от хабилитирано лице или специалист от съответната област и конкретно за участието в конкурса – 2 броя.

5.Награди, отзиви, оценки, постижения.

6.Участие в научни съвети, комисии, експертни съвети, журита, конкурси, състезания и др.

7.Участие в редколегии на научни, научно-популярни и популярни списания.

  Предложения за номинации могат да се направят и от научни и творчески колективи, културни и обществени организации и др.

 Заявления за кандидатури се приемат в СУБ – клон Плевен: 5800 Плевен, ул. „Васил Левски” № 150, етаж 3. Краен срок за приемане на документи – 10.10.2016 година.

Прочетете също:

Паметна плоча на българския стоматолог д-р Маргарит Маргаритов откриха в Плевен

Паметна плоча на българския стоматолог д-р Маргарит Маргаритов, изобретил пастата за зъби „Лакалут“, бе открита ...