Акценти
Начало / Здравеопазване / Започва информационна кампания заради опасност от инфлуенца по птиците

Започва информационна кампания заради опасност от инфлуенца по птиците

Българската агенция по безопасност на храните  с писмо до Община Плевен алармира относно епизоотичната ситуация, свързана със заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците.

Във връзка с продължаващото от началото на годината влошаване на епизоотичната ситуация в Европа  и с цел  повишаване степента на пасивния надзор по отношение на това заболяване, стартира информационна кампания за собствениците на домашни птици в населените места.

В условията на тази епизоотичната обстановка е необходимо да се предприемат превантивни мерки така, че държавните и общински органи и институции, както и собствениците на домашни птици  да имат необходимата  епидемиологична готовност за посрещане на заболяването.

Подробна информация за характера на  заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците и  мерките, които следва да се предприемат за недопускане  възникването и разпространението  на заболяването, са описани подробно в брошура, подготвена от Министерство на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.

Какво трябва да знаем за птичия грип?

ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност.

Как се проявява при птиците?

Заболелите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена и менгушите или цялостен оток на главата. Проявяват тежки увреждания на дихателната система – кихане, кашлица, хрипове, изтечения от очите, диария, нервни признаци, парализа и смърт.

Как се разпространява?

– Болестта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно

мигрират. Те не боледуват, а само пренасят причинителя.

–  Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птичи продукти.

– Поради това, че вирусът може да живее кратко в околната среда, заразяването се осъществява основно чрез контакт с повърхности, прах и др., само ако същите са били прясно заразени (екскременти и респираторни секрети, термично необработени месо или кръв).

– При контакт и ползване на едни и същи водоеми с домашните водоплаващи птици причинителят се предава от дивите прелетни птици на домашните водоплаващи.

– При отглеждане на заразени домашни водоплаващи, същите могат да пренесат болестта на кокошки и пуйки, които заболяват и смъртността при тях може да достигне 100 %.

– При контакт със заболели птици и неспазване на личната хигиена могат да заболеят стопаните или членовете на техните семейства.

– Един от пътищата на разпространение на заболяването е неправилното обезвреждане на отпадъците при оползотворяване на пернат дивеч.

Как се диагностицира?

Диагноза може да се постави само след лабораторни изследвания!

Как да се предпазим?

Стопаните, които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила:

– Да не пускат извън двора си по улиците домашните птици, а водо-плаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.

– По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици.

– При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и т.н.).

– При поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици, стопанинът е длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното место.

– Да не се пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях!

Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да спазват общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:

– дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите; е забрана за влизане на външни лица във фермите;

– ползване на „мокри“ филтри от персонала пряко зает в производствения процес;

– ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес;

– предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици;

– водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес;

– незабавно да сигнализират на обслужващия ветеринарен лекар и на най-близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или смъртност при отглежданите от тях птици.

Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и други, имащи отношение към дивите и свободно живеещите птици, трябва незабавно да предприемат следното:

– да уведомяват ветеринарномедицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност сред тях;

– да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакти с умрели птици и такива с променено поведение.

Стопани! При каквото и да е заболяване на вашите птици следвайте следното:

– Уведомете незабавно ветеринарния лекар или кмета!

– Избягвайте прекия контакт с живи домашни птици или диви птици!

– Избягвайте прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти!

-Не пипайте умрели птици с голи ръце!

– Не посещавайте пазари за живи животни и птицеферми!

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...