Начало / Общество / Занятия по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси проведоха беленски военни

Занятия по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси проведоха беленски военни

С теоретични и практически занятия премина подготовката на военнослужещите от формированията от 55-ти инженерен полк – Белене.Първата част включваше лекции за затвърждаване на знанията и уменията относно реда за действие при оказване на помощ на населението, изготвяне и попълване на необходимата документация след приключване изпълнението на задачата, начините за неутрализиране на невзривени бойни припаси, мерките за безопасност при работа с тях, взривните вещества и средства за взривяване.
В хода на практическите занятия военнослужещите от формированията отработиха задачи по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси. Подготовката премина под ръководството на капитан Николай Георгиев на полигон „Взривни дейности и технологии” на формированието, а във военно формирование 44220 – Пловдив от състава на полка – под ръководството на капитан Антон Делчев на полигон „Мулдава”. Благодарение на добрата подготовка на военнослужещите задачите бяха изпълнени успешно и с висок професионализъм.

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...