Начало / Общество / Журналистите с най-много питания към Община Плевен по Закона за достъп до обществена информация

Журналистите с най-много питания към Община Плевен по Закона за достъп до обществена информация

През 2015 г. в Община Плевен са постъпили общо 225 заявления по Закона за достъп до обществена информация,  сочи отчет за броя им, публикуван на официалната страница на Общината в интернет. От тях 176 са устни, а останалите 49 – писмени. Четири са оставените без разглеждане от страна на Община Плевен заявления, а едно заявление е оттеглено от заявителя.
От физически лица  са постъпили 45 заявления за ДОИ, от журналисти – 169, от юридически лица – 11. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство, както и от неправителствени организации. 48 от писмените заявления са подадени в Центъра за административно обслужване на гражданите, а едно писмено заявление е постъпило по електронен път. Всички постъпили заявления се отнасят за достъп до официална информация за дейността на Община Плевен.
Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси – 12; Отчетност на институцията – 37; Процес на вземане на решения – 43; Изразходване на публични средства – 42, Контролна дейност на администрацията – 39; Предотвратяване или разкриване на нередности – 28; Актове на Община плевен – 24.
На 214 заявителя е предоставен свободен достъп до обществена информация в първоначалния законоустановен срок, а за 4 срокът е удължен съгласно законовия регламент с мотива за необходимост от повече време за събиране на исканата итформация и уточняване на същата. 4 заявления са пренасочени по компетентност към съответните институции, на 3 заявления е направен обоснован отказ за ДОИ.
Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри по ЗДОИ.

Прочетете също:

Старши и младши посланици на ЕП от ДФСГ „Интелект” участваха в дискусия по проект „ФЛАГ“

ДФСГ „Интелект“ – Плевен, училище посланик на Европейския парламент, беше домакин на дискусия на тема ...