Начало / Общество / Жителите на Брестовец заплашват с блокади на избирателни секции заради липса на информация има ли опасни отпадъци на сметището им

Жителите на Брестовец заплашват с блокади на избирателни секции заради липса на информация има ли опасни отпадъци на сметището им

село брестовец табела

Според становището на лицензираната лаборатория на Регионална здравна инспекция Враца  намерените отпадъци в местността Сухия язовир край село Брестовец  не представляват радиоактивен отпадък и няма опасност от радиоактивно замърсяване. „Резултатите от направените от Ваша страна измервания на метални отпадъци – шлака, показват, че няма радиоактивно замърсяване и измерените стойности 0,20 µSv/h са съизмерими с естествения радиационен фон /съгласно НОНРЗ 2012, приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г.,  обн. ДВ, бр. 76 от 05.10.2012 г./. Следователно посоченият метален отпадък – шлака, не представлява радиоактивен отпадък.”, гласи становището на лицензираната лаборатория, което от Община Плевен изпратиха днес до медиите.  Становището е изпратено също до комисар Емил Маринов, началник на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен.

Веднага след получаването на копие от документа във вечерните часове на 22 май  кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков се срещна с жителите на Брестовец, за да ги уведоми за липсата на опасност, информират от общинската администрация. В селото обаче са възмутени, нито един от компетентните и отговорни за преодоляване на ситуацията органи не е посетил кметството и не е разяснил подробности за случая и съответните мерки, свързани с него. А те са получили информация единствено чрез медиите.

В тази връзка проф. Димитър Стойков  днес е изпратил писмо до областния управител на Област Плевен, в което се казва, че във връзка със създалата се извънредна ситуация в кметство Брестовец, Община Плевен, вследствие на сигнал за евентуално наличие на радиоактивни вещества на територията на нерегламентирано сметище в м. Сухия язовир в землището на селото, за 48 часа кметът проф. Стойков два пъти е посетил селото.

кмет брестовец

„След като разбрах за случая от медиите, защото не бях надлежно уведомен от кмета на селото и компетентните органи, незабавно отидох на самото място, където е открит материалът със съмнения за съдържание на опасни вещества, и се уверих, че са предприети необходимите мерки – взети проби и охрана на района. Продължих да следя ситуацията, изисквайки актуална информация от службите, отговорни за преодоляване на такива ситуации – Областна дирекция на МВР, ОУ „Пожарна и аварийна безопасност на населението”, Областна администрация – Плевен.

Преди да станат ясни окончателните резултати обаче, медиите публикуваха информации, че на мястото са открити отпадъци с наличие на радиационни вещества 200 пъти над нормата  и всички местни жители трябва да се изследват в лицензирана лаборатория в столицата, в резултат на което в селото се създаде психоза.

На 22 май вечерта, веднага след като получих официалните резултати от измерванията, направени от лицензирана лаборатория във Враца, заминах за среща с хората от Брестовец. Пред всички тях прочетох заключението на специалистите, което гласи, че радиационният фон е в нормата за страната и не съществува опасност за тяхното здраве и живот”, се казва в писмото на кмета до областния управител.

В него той предупреждава за „огромно недоволство” на хората от това,  че втори ден никой от отговорните органи – Областна дирекция на МВР, ОУ „Пожарна и аварийна безопасност на населението”, Областна администрация – Плевен, не ги е информирал  за развитието на случая. Хората в Брестовец настояват да знаят степента на опасност, а също да бъде установено кой е изхвърлил опасните отпадъци и те да бъдат премахнати незабавно от сметището.

В писмото си кметът предупреждава още, че жителите на Брестовец заплашват с гражданско неподчинение, което ще се изрази в блокиране на пътя Плевен-Ловеч и блокиране на изборните секции в селото в изборния ден.

„На основание гореизложеното считам за повече от наложителна спешна намеса на цитираните компетентни и отговорни органи и незабавни мерки за преодоляване на ситуацията и изпълнение исканията на жителите на Брестовец. Като първа стъпка очаквам от Вас съдействие за ускоряване окончателното становище на Агенцията за ядрено регулиране, което ще позволи свалянето на полицейската охрана в района на местността и пристъпване към заличаване на сметището.

Искрено се надявам на адекватна и навременна реакция от страна на Областна администрация – Плевен, както и останалите отговорни по случая органи”, се казва в писмото на кмета до областния управител.

Кметът на Община Плевен е изпратил  писмо и до кмета на кметство Брестовец, което гласи  „При срещата ми с жителите на село Брестовец на 22 май 2014 год., на която присъствахте и Вие, те разказаха, че ясно и точно са Ви посочили името на бизнесмен, който по техни думи е изхвърлил материалите със съмнения за наличие на радиоактивни вещества в м. Сухия язовир в землището на селото, както и кога се е случило това.

В тази връзка очаквам от Вас копия от докладите Ви, с които сезирате всички компетентни и отговорни органи по случая.”

Междувременно на 22 май в Община Плевен е постъпил  нов сигнал за евентуално наличие на радиоактивни вещества на територията на бившия Ядрен завод в Плевен, подаден от общински съветник. Незабавно служители на Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” и отделите „ОМП” и „Екология” при Община Плевен извършиха измервания на радиационната обстановка на територията на изоставена сграда в района на бившия Ядрен завод.

Радиационният фон, измерен в района е 0, 05 µSv/h. Минималната  стойност, измерена в сградата, е 0,09 µSv/h, а максималната с – 0,12 µSv/h. Стойностите са съизмерими с естествения радиационен фон в страната.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...