Начало / Общество / Ето какви са ограничителните мерки от днес в община Плевен

Ето какви са ограничителните мерки от днес в община Плевен

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен.
Считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки:
☑️ 1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
☑️ 2. До 11.04.2021 г. се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие – „Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Плевен“ и „Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца“ и центровете за специална образователна подкрепа.
☑️3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
☑️4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
☑️5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. От 05.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини и детските ясли на територията на Община Плевен.
☑️6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и други специални закони.
☑️7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (театри, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други), включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.).
Изключение са допуска по отношение на посещения в общинските културни институти:
7.1. Регионален исторически музей – Плевен;
7.2. Обектите на Регионалния военно-исторически музей – Панорама Плевенска епопея 1877, Параклис – мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Къща-музей „Цар Освободител Александър II“, Румънски мавзолей – с. Гривица и музеите в гр. Пордим;
7.3. Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – гр. Плевен и читалищните библиотеки;
7.4. Художествена галерия „Илия Бешков“ – гр. Плевен;
7.5. Галерия „Дарение Светлин Русев“ – гр. Плевен;
7.6. „Арт Център 1“ – гр. Плевен;
7.7. Къщата на художниците – гр. Плевен;
7.8.Творителница „О, писменех“,
както и посещения на театри и занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице.
☑️8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека на територията на Община Плевен.
☑️9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер в обектите – общинска собственост при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
☑️10. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
☑️11. Преустановява се провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”.
☑️12. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за ранна превенция на уврежданията и в резидентните социални услуги от затворен тип – центрове за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора – с.Бохот, Защитено жилище и Кризисен център – се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
☑️13. Преустановява се дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите.
☑️14. Директорите на общинските предприятия и органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала да организират спазването на всички въведени от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
☑️15. Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД да създаде организация за еднопосочно движение на Пазара за плодове и зеленчуци и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.
☑️16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...