Начало / Образование / Езиковата в Плевен със спечелен проект за електронно обучение

Езиковата в Плевен със спечелен проект за електронно обучение

Езикова гимназия – Плевен изготви проект и кандидатства по националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“  компонент 4 – изграждане на зала със сървър и терминални станции, позволяващи по-добър достъп до електронно съдържание, помощ от преподавателя на нуждаещите се ученици, без да се пречи на останалите. Тестовата конзола дава възможност за провеждане на тестово изпитване на целия клас или на отделни ученици, като оценката се получава в момента на неговото приключване.

Опитът на екипа ни до този момент показва, че ефективността и степента на усвояване на учебното съдържание при работа с тази техника е на много добро ниво.

Стойността на проекта е за 25 000 лв., като цялата сума е одобрена от МОН.

ПГПЧЕ е с най-голяма одобрена сума измежду трите класирани училища от Плевенска област, от всички кандидатствали по Компонент 4.

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ са заложени развитие на опорната мрежова образователна инфраструктура с възможност за осигуряване и свързаност на всяка образователна институция, осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование

Целта на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи.

 

 

Прочетете също:

Комплексна програма за качеството на въздуха за периода 2021-2025 г. на община Плевен влиза в Общинския съвет  

Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община ...