Начало / Икономика / Договор за изграждане на инсталации за компостиране подписа Община Кнежа

Договор за изграждане на инсталации за компостиране подписа Община Кнежа

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово” е подписал днес кметът на Кнежа Илийчо Лачовски в Министерството на околната среда и водите. В реализирането на проекта ще участват седм общини – Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Оряхово, Козлодуй, Мизия и Хайредин.

Основните цели са намаляване депонираните отпадъци и рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци.

По проекта се предвижда осигуряване на инвестиции за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т. и на два  броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.

Въвеждането на новите инсталации ще позволи намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци с 35% в края на 2020 г. и рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци.

Общата стойност на проекта е 13 498 945.68 лв с ДДС.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...