Начало / Избори / Днес партии и коалиции в Плевен ще подпишат споразумение за предизборната агитация

Днес партии и коалиции в Плевен ще подпишат споразумение за предизборната агитация

Днес всички партии и коалиции в Плевен  ще се срещнат, за да подпишат помежду си споразумение относно разпространението на агитационни материали по време на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България. Срещата ще се проведе от 10 часа  в Заседателната зала на Община Плевен.

Поканата за срещата бе отправена от кметът на Плевен Георг Спартански. Той подчерта, че подписването на споразумението няма задължителен характер, а е доброволно заявена отговорност от страна на участниците в предизборната надпревара да спазват разпоредбите на  Изборния кодекс и воля да опазват общинската собственост и чистотата в Община Плевен.

Текстът на споразумението е следният:

 С П О Р А З У М Е Н И Е

МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Долуподписаните представители на политически партии и коалиции, участващи в произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г., в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и водени от грижата за опазване на общинската собственост и чистотата в Община Плевен

 СЕ СПОРАЗУМЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

  1. Агитационните си материали ще поставяме само на определените в заповед на Кмета на Община Плевен места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. Няма да използваме агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
  3. Няма да унищожаваме и заличаваме агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
  4. Задължаваме се да не поставяме агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
  5. Задължаваме се в 7 – дневен срок след приключване на изборите да премахнем поставените от нас агитационни материали.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...