Акценти
Начало / Политика / ДЕН: Цинизмът и популизмът на управляващите по отношение на Бюджет 2021 нямат край!

ДЕН: Цинизмът и популизмът на управляващите по отношение на Бюджет 2021 нямат край!

С изумление и нарастваща тревога наблюдаваме продължаващите опити на управляващата коалиция да използват проектите за държавен бюджет и този на ДОО, дори и след отправените от всички страни и  от експерти критики, отново за евтин предизборен популизъм, безразсъдно прахосване на средства в условия на безпрецедентна криза и за противопоставяне на отделни слоеве и групи от обществото. Провеждат се безпринципни пазарлъци и разточително раздаване на средства и облекчения само за отделни сектори в икономиката и държавните структури, както и  пренасочването на значителен ресурс към такива групи хора, които са особено нужни на управляващите за запазване на властта.

Учудващо, за бъдещето на България-нейните деца и отглеждащите ги родители и активни данъкоплатци, в последния момент се оказа, че няма да има подпомагане за всички, както вече беше обещано от правителството. Средствата предвидени за тях в проектобюджета, щели да бъдат пренасочени за увеличение на заплатите в системата на МВР.       Какво по-жалко, цинично и интригантско поведение, лишено от всякаква бюджетна логика би могло да има? Какво общо имат системата за социално подпомагане с фонд работна заплата и бюджета на МВР? Увеличаването на заплатите в системата на МВР с 15% беше предложено от самите управляващи, седмица преди това безпрецедентно противопоставяне с децата на България. Или всичко се обещава през прозореца на джипката, без  изчисления и планиране и после се търси от чий джоб да се отнеме? Как е възможно в рамките на последните 6 месеца от цял мандат, да се отделят милиарди за административно и безпринципно увеличение на минималната пенсия с десетки проценти и в условия на огромен дефицит в ДОО, допълнително да се раздават „на калпак” доизборно 50 лв пенсионни добавки, а за децата на България, които вече са много по-малко от пенсионерите, да не могат да се отделят поне мизерните 40 лв.? Същото е и с обезщетението за майчинство за втората година, което е замразено при настоящото управление на 380лв., а преди беше обвързано с минималната заплата, която по време на криза също ще бъде повишена за поредна година до 650 лв. Ако не стимулираме в момента младите семейства за отглеждане на деца, последствията от още по-ниска раждаемост сега и след тази криза, ще са много сериозни в бъдеще, с негативен ефект във всяко едно отношение, включително и за изплащане на бъдещи пенсии. Дефицитът във фонд ДОО за 2021г. ще надхвърли 6 млрд. лв. и наближава 50%, като ще бъде дофинансиран пряко или косвено от данъчни приходи от родителите на същите тези деца. Този дефицит нараства все повече в последните 10г., а деца, които ще бъдат новите работещи и осигуряващи приходи в него, се раждат все по-малко.

   Другият довод на ГЕРБ да се отметнат от всеобхватното право на „детски надбавки”, че част от заможните родители считат получаването им за обидно, е изключително нелеп и манипулативен, защото ползването на семейно подпомагане във всичките му форми е право, а не задължение и не се изплаща автоматично. Получаването им е в резултат на подаване на заявление и родители, които преценят, че не са им нужни, могат да не подават необходимите документи.

   Предвидените средствата за преодоляване на коронакризата и дефицитите в здравната система останаха на заложените нива при представянето на проектобюджета в средата на месец октомври и са малко под 700 млн. лв. допълнителни средства. За повече от месец оттогава, заболеваемостта и здравната криза ескалираха в пъти. Тези средства едва ли ще стигнат дори само за първото тримесечие, а не можем да предвидим в момента, какво още ни очаква като развитие и последствия. Но нали е важно, да се удържи властта до края на март?

   Следващото абсурдно и цинично решение на управляващите е, ДДС за заведения, барове, кръчми и консумацията на алкохолни напитки в тях да остане 9% и през 2021г. Докато за все по-дефицитните и с повишаващи се цени медикаменти, включително тези за лечение на COVID-19, остава 20%. Същият размер остана и за основни храни, учебници и средства за превенция от COVID-19. Подобна данъчна политика и приоритети, нямат нужда от коментар.

   Единствената и то не всеобхватна подкрепа за бизнеса в бюджет 2021, остава мярката 60/40, от която видяхме, че досега се възползват основно най-едрите индустриални и търговски дружества, както и държавни структури и предприятия, точно тези с фиксирани бюджети, финансови резерви и най-малко засегнати от кризата. Липсват мерки за модернизация, иновации и за преструктуриране в променящата се социална, икономическа и бизнес среда. Голяма част от държавните служители, без оглед на дейност, натовареност и риск в периода на пандемия, са обгрижени предизборно с предвидени в бюджета над 1 млрд. лв. средства за пореден ръст на заплати и бонуси, без да са извършени нужните реформи, повишена ефективността или да са със забавени или намалени доходи по време на кризата.

   Целият бюджет за 2021г. е така разписан, сякаш 2020г. е била най-силната в икономическо отношения година за България- имаме рекорден ръст на БВП и бюджетните приходи с формиран огромен излишък, а 2021г. се очаква, като още по-благоденстваща. Правителството залага ръст на БВП от 2.5% и ръст на приходите в бюджета от 4.4 млрд лв.? Дори и при тези нереалистични очаквания, заложеният дефицит е 5 млрд. лв., при подобен очакван размер  към края на 2020г. Изглежда управляващите живеят в някаква паралелна реалност или най-цинично бюджетът е структуриран и подсигурен да издържи само до изборите, пък след това, каквото дойде и с опасност за спешно финансиране със заеми и влизане в дългова спирала. Подобно бюджетно управление е по социалистически популистко, напълно безотговорно и опасно за България. То напомня края на управлението на правителтвото на Станишев, което при вече настъпилата световна финансова и икономическа криза през 2008г., предизборно не взе мерки, заложи нереалистичен бюджет за 2009г., с  изключително „раздути” разходи за бюджетни заплати и пенсии, от което самият Борисов се оплакваше в продължение на години, че е наследил и изплаща. Но този път кризата е пандемична-здравна и като последствие икономическа, което е нещо безпрецедентно, непредвидимо и изискващо пълна мобилизация на ресурсите и националноотговорно управление.

От Гражданско сдружение ДЕН призоваваме за диалог и обществен консенсус за спешно приемане преди второ четене в НС на цялостна бюджетна и социална програма с антикризисни мерки и следкризисно възстановяване на българската икономика и пенсионна система, като основни корекции и мерки, които предлагаме са:

 • Спешни мерки и отделяне на достатъчно средства за тях, както и допълнителени буфери за реорганизиране на здравната система, така че да може да се справи с COVID-19 и с шока и дефицитите, пред който е изправена в момента. За преодоляване на възможни нови вълни на пандемията и последваща заболеваемост от нея, и липсата на превенция и своевременно лечение и  на други заболявания;
 • Увеличаване на размера до 50 лв. и обхващане на всички деца за получаване на „детски надбавки” поне през 2021г., с цел подпомагане на семействата отглеждащи бъдещите поколения и покриване на извънредните им разходи по време на пандемия и онлайн обучение;
 • Увеличаване размера на обезщетението през втората година от майчинството, от замразения с години размер от 380 лв, до този на минималната работна заплата за страната-650 лв. за 2021г., с цел стимулиране на раждаемостта и издръжката на живот на семействата с новородени деца в този кризисен период;
 • Осъвременяване, предшествано от преизчисляване към 2019г. на всички пенсии, вместо поредното изкуствено и административно вдигане само на минималните пенсии. Подобно преизчиславане не е извършвано от 2008г. и ще даде справедливи, съвременни пенсии на по-отдавна пенсиониралите се, като запази пенсионния модел спрямо приноса на всеки един пенсионер към системата, вместо налагане на административни минимуми, фиксирани добавки и създаване на еднакво бедно мнозинство от пенсионери с различен принос към системата. Това ще запази мотивацията на сега работещите да се осигуряват на реалните им доходи. Социално слабите пенсионери да бъдат подпомагани чрез системата за социално подпомагане, а не от пенсионната;
 • Намаляване на ДДС на 18%, като за хранителните стоки от първа необходимост, учебниците и лекарствата, да е 9%, а за медикаментите, стоките и апаратурата свързани с борбата с COVID-19 да е с нулева ставка;
 • Облекчения и реално подпомагане на бизнеси, държавни и общински структури и самонаети, в които действително има значителна или пълна загуба на доходи и риск от фалити;
 • Подпомагане на служителите на компании с намалена заетост и доходи, трайно безработните, младите хора сега излизащи на пазара на труда или с малък стаж, които са най-силно уязвими и в риск да останат дълго време без заетост и доходи;
 • Замразяване на всички неефективни и в интерес на чужди държави или местни олигарси енергийни проекти и производства, както и прекратяване на създаването на държавни инфраструктурни и търговски монополи, които ще погълнат нови милиарди само в следващата кризисна година;
 • Осъществяване на първа стъпка на финансова децентрализация, чрез преотстъпване на 20% от Данъка върху доходите на физическите лица, работещи в рамките на територията на общината, директно в местния бюджет.
 • Увеличаване със 700 милиона лева на държавната субсидия за общините, за преодоляване на драстично намалените местни приходи в общинските бюджети, поради последиците от кризата с COVID-19, а разпределението на субсидията да се извърши на база брой живущи в конкретната община.
 • Изплащане от бюджета на 80% от работната заплата, при максимално бърза и опростена процедура на хората, чиито работни места са блокирани вследствие на действията на правителството за справяне с КОВИД кризата. Тази мярка е изключително важна за заетите в областта на туризма, търговията, културата, услугите, и е жизнено спасяващо действие за фирмите с отнети възможности за функциониране.
 • Прекратяване порочната бюджетна политика на скрито преразпределяне на приходите от един вид данъчни или осигурителни постъпления и пренасочването им в съвсем други разходни пера, както изразходването на бюджетни средства и изкуствени излишъци, без планиране, контрол и санкция от Народното събрание.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...