Начало / Общество / Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда

Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда

31 октомври е обявен за Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда от сдружение „Ден”. На тази дата през 2012  година десетки екомислещи граждани от цялата страна организират протестен митинг в столицата срещу политиката на Министерство на околната среда и водите със слоган „Три години корупция, конфликт на интереси и пропиляване на евросредства в екологичната администрация”.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, в България се увеличават случаите на злокачествени заболявания. Като основна причина за онкологичните заболявания Световната здравна организация определя концентрацията във въздуха на токсични вещества /тежки метали, летливи органични съединения, ароматни въглеводороди и т.н./. Проучване на СЗО сочи също, че годишно 2,4 милиона души умират преждевременно вследствие на излагане на фини прахови частици.

Не по-малък е проблемът и с алергичните и респираторните заболявания, които също са вследствие на лошата селищна среда. На Министерство на здравеопазването са данните, че близо 60 % от децата в България страдат от дихателни заболявания.

Гражданските и неправителствените организации считат, че извършваният от органите за държавен здравен контрол скрининг върху инвестиционните проекти и проектните предложения е част от програмата за превенция на тези заболявания.

Защото здравният риск се установява впоследствие – когато започне реалното замърсяване на въздуха, почвата, водата, респективно, когато има реални щети върху здравето на хората. От това губят всички – и самите инвеститори, и хората, и държавата.

Прочетете също:

Засилен интерес към обученията на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни ...