Акценти
Начало / Политика / ДЕН: Икономическите мерки на правителството облагодетелстват основно близки до властта бизнес групи

ДЕН: Икономическите мерки на правителството облагодетелстват основно близки до властта бизнес групи

Бисер в огърлицата на цинизма беше кредитирането със 75 милиона лева от държавната ББР на колекторска фирма

Вече над 50 дни живеем  в условията на извънредно положение, с произтичащите тежки икономически и социални последствия от него и наложените частични или пълни ограничения за дейност в много от водещите сектори на българската икономика. Приеманите от правителството с голямо закъснение, без диалог и консенсус, с постоянни корекции и на парче антикризисни мерки, не дават необходимия резултат за запазване на бизнеса на закъсалите предприемачи, както и на доходите и издръжката на живот на домакинствата. Предлаганите мерки облагодетелстват основно едрия бизнес и близки до властта икономически групи, а за дребния бизнес, държавата действа като „мащеха” и предлага неработещи и ненужни кредитни механизми. Безработните лица, трайно неработещите, или тези в майчинство, както и голяма част от свободните професии, са лишени от достъп до правителствените мерки. Дори тези групи, за които привидно те са предназначени, се въвличат в нова задлъжнялост, ако изобщо отговарят на многото на брой изисквания и условия, за част от които, те няма как да носят лична отговорност.

Липсва последователен план за отмяна на карантинните мерки и за  рестартиране на бизнеса, който да е детайлно съгласуван с браншовите икономически организации, относно своята ефективност и реалистичност.  Подобни стратегии и графици, бяха утвърдени в редица европейски държави, включително и в съседна Гърция и чрез тях, те максимално бързо ще рестартират бизнеса и възвърнат позициите си в конкурентни на нашите сектори, а последващо максимално бързо ще възстановят  икономиките си.

От Гражданско сдружение ДЕН призоваваме за приемане на цялостна програма за следкризисно възстановяване на българската икономика, а докато тя бъде изготвена за спешно прилагане на изготвените от нас антикризисни мерки:

  • Намаляване основния размер на ДДС на 18%;
  • За хранителните стоки от първа неоходимост, лекарствата и медицинските дейности, ДДС да бъде 9%;
  • Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 200 хил. лв.;
  • Разсрочване до 3 месеца след отмяната на извънредното положение, на данъчни и осигурителни вноски и такси, без лихви и глоби за всички фирми и свободни професии, които са с напълно преустановена дейност заради ограничителните мерки, наложени от правителството, но не са освободили наетите в тях лица;
  • Отстъпка от 10% за фирми и физически лица, които не се възползват от сроковете за разсрочено плащане на данъци и такси за 2019 и 2020г. и ги заплатят в пълен дължим размер в определените преди извънредното положение срокове;
  • Пълна отмяна на авансовото заплащане на данъци за цялата 2020 г. за всички фирми и физически лица;
  • Приспадане за следващ период на всички авансово заплатени за 2020г. данъци, такси, лицензии, концесии, местни такси и др.за времето на ограничена или прекратена дейност на фирмите и физическите лица по време на извънредното положение;
  • Подпомагане и стимулиране и своевременно разплащане от държавата на земеделските производители, поради навлизане в най-интензивните периоди от стопанската година в този сектор и гарантиране производството на храни и добра реколта;
  • Изготвяне на всеобхватна програма за следкризисни мерки за най-пострадалите сектори, както и за цялостно възставяване на българската икономика. За целта е нужно да се обяви стратегия и график за разхлабване на карантинните ограничения и тези за бизнеса от НОЩ и правителсвото. 

Гражданско сдружение „Достойнството на един народ” ДЕН

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...