Акценти
Начало / Образование / Девет училища в общината ще получат дофинансиране за маломерни и слети паралелки

Девет училища в общината ще получат дофинансиране за маломерни и слети паралелки

Разрешение за съществуване и дофинасиране на маломерни и слети паралелки в девет училища на територията на община Плевен, прие  Общинският съвет на Плевен на проведеното на 12 ноември заседание. Исканията са от директорите на: СУ „Анастасия Димитрова“ – Плевен, СУ „Христо Ботев“ –  гр. Славяново, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец и Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Мечка.

Искането от СУ „Анастасия Димитрова“ – Плевен, е за сформиране на 5 маломерни самостоятелни паралелки. Общият брой на децата в училището I – VII клас е 40, а в VIII – XII клас – 81. Недостигът е от 21 деца.

Искането от СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, е за съществуване на 10 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на ученици в I – VII клас в училището е 88 деца, като недостигът в I – VII клас е 30. Броят на децата в VIII – XII клас е 71, недостигът е 22 ученика.

Искането от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, е за сформиране на 2 маломерни слети и 3 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на децата тук е 50, недостигът е 36 деца в I – VII клас.

Искането от НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, е за сформиране на 2 маломерни самостоятелни паралелки и 1 слята с деца над определения минимум. Броят на учениците в училището е 48, недостигът е 4 в I-II клас.

От ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, писмото е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. При брой ученици в училището 51, недостигът е от 17 деца в I – VII клас.

Искането от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, е за сформиране на 6 самостоятелни маломерни паралелки. Общо учениците в I – VII клас в училището са 127 и 53 в VIII – X клас. Недостигът е 5 деца.

Искане от ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, е за съществуването на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Броят на децата е 32, недостигът е 36 ученика в I – VII клас.

Искане от ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна. Броят ученици в I – VII клас в училището е 39, като има недостиг от 29 деца в I – VII клас.

И последното искане – от Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Мечка. То е за сформиране на 7 маломерни самостоятелни паралелки. В училището учат общо 100 деца в I – VII клас и 43 в паралелките VIII – X клас. Посоченият недостиг е 11 ученика.

Съгласно решение на Министерския съвет от април 2019 г. за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., действащо в момента, единният разходен стандарт за ученици I – XII клас е 1863 лв.

Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в посочените 9 учебни заведения за учебната 2020/2021 г. е в 105 445.80 лв. Средствата ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2021 г., гласи решението на Общински съвет – Плевен.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...