Начало / На фокус / Две училища от Плевен сред пилотните в страната за ранно кариерно ориентиране

Две училища от Плевен сред пилотните в страната за ранно кариерно ориентиране

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” са сред 42 училища в страната, в които пилотно ще се прилага модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище от тази учебна година.

Това е част от  нов етап в дейностите по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” , изпълняван от МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

В пилотните училища ще се сформират екипи от педагогически специалисти, които ще работят заедно с кариерните консултанти от Центровете за кариерно ориентиране, обясниха от Регионалното управление на образованието в Плевен.

В избраните училища  ще се сформира клуб „Кариера” и ще се апробира програмата за кариерно ориентиране на ниво училище.

Съдържанието на програмата за кариерно ориентиране ще бъде в съответствие със специфичните потребности на учениците от различните етапи, степени и видове училища. Програмата ще включва специфични форми и методи за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности. Ще бъдат определени критериите, определящи категорията „застрашен от отпадане ученик“, причините за отпадане, както и специфични методи и подходи за кариерно ориентиране. Прилагането на програмата на ниво училище и предстоящото създаване на модула „Пазар на труда“ към съществуващия вече Национален портал за кариерно ориентиране http://orientirane.mon.bg ще изиграят важна роля все повече ученици да бъдат подпомогнати в избор на образование и професия, съобразени с потребностите на пазара на труда и техните индивидуални качества и способности.

Прочетете също:

Георг Спартански връчи наградата на спасителя на Богоявленския кръст

Кметът Георг Спартански връчи днес наградата на Община Плевен в размер на 300 лева на ...