Начало / Образование / Голям процент деца в задължителна училищна възраст са в чужбина, отчитат специализираните екипи за област Плевен

Голям процент деца в задължителна училищна възраст са в чужбина, отчитат специализираните екипи за област Плевен

61 екипа  са създадени в област Плевен във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователните институции. Екипите са създадени  за всяка община и за всяко населено място с училище, съобщават от РУО – Плевен. В тях са включени представители от всички заинтересовани институции – от общински администрации, кметове и кметски наместници, обществени възпитатели към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, служители от дирекции „Социално подпомагане“, представители на МВР, психолози, педагогически съветници, учители и служители от образователните институции. Председатели на екипите са експертите от РУО – Плевен. Координацията се осъществява от РУО и Областна администрация Плевен.

Обходени са около 3000 адреси, като до този момент данните показват голям процент на заминалите в чужбина ученици в задължителна училищна възраст. Това е потвърдено от кметовете на населени места, от роднини или от съседи. За около 10% от учениците за обхват е получена информация, че са записани в училище или детска градина. За тези, които има получен категоричен отказ на родителите и ученика да продължи обучението, е активиран междуинституционалния механизъм за прилагане на съответните разписани мерки за всяка институция, по компетентност.

Към момента екипите в областта продължават да извършват своята работа по изпълнение на Механизма.

Разкрита е телефонна линия и електронна поща, във връзка с дейностите по обхват на децата и учениците, които са публикувани на електронната страница на РУО.

РУО – Плевен подава информация от посещенията на адрес за обхват в разработената за целта междуинституционална платформа, след което обобщава данните от обхождането на всички адреси на деца и ученици.

За infoPleven

Прочетете също:

Ирена Христова заема мястото на главен секретар на Областна администрация – Плевен

Клетва като държавен служител положи днес Ирена Христова, която ще е главен секретар на Областна ...