Акценти
Начало / Икономика / В община Плевен започва проучване на мнението за подмяна на печките на твърдо гориво

В община Плевен започва проучване на мнението за подмяна на печките на твърдо гориво

През новия програмен период Община Плевен ще може да се възползва от мерките по Приорите 5 „Въздух“, свързани  с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Процедурата, с работно заглавие  „За по-чист въздух”, се финансира от Европейския съюз и националния бюджет на Република България и има за цел да намали въздействието на домакинствата, използващи твърдо гориво, върху качеството на атмосферния въздух и така да бъде редуцирано количеството на фини прахови частици.

В тази връзка Община Плевен започва проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативни форми за отопление. Резултатите от него  ще предоставят актуална информация за това дали и при какви условия гражданите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление, в съответствие с планираната процедура „За по-чист въздух“.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в домакинства от град Плевен и кметствата Славяново, Беглеж, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Гривица, Дисевица, Коиловци, Опанец, Търнене и Ясен. Общият размер на извадката е 1000 души, представители на целевата група. Проучването ще стартира от 15 ноември 2022 г. То ще бъде извършено от изследователската компания „ЕСТАТ” ЕООД,  с която Община Плевен има сключен договор като част от подготовката за кандидатстване по програмата.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво е ключова по отношение на намаляването на емисиите от фини прахови частици. Това  е първото мащабно действие, в което хората от община Плевен трябва да се включат и да вземат отношение по чистотата на атмосферния въздух. Екологичните ползи на проекта са много и неговото реализиране ще спомогне община Плевен да се превърне в по-чисто и добро място за живеене. Дейностите предвиждат безплатна подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват уреди с твърди горива, с екологични алтернативни форми за отопление.Получатели на помощта са хора, които живеят на територията на община Плевен и използват топлоуреди на твърдо гориво (дърва и въглища). Допустимите екологични алтернативни топлоуреди са климатици клас А, термопомпи, котли и камини на пелети или дървен чипс. За разлика от предишния програмен период газифициране не е допустимо, както и финансирането на печки на дърва, отговарящи на Директивата за екодизайн.

Община Плевен призовава гражданите за съдействие при попълване на въпросника. Проучването ще подпомогне усилията на общинското ръководство да продължи да работи за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез включване в програмата за подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с енергоспестяващи и екологосъобразни.

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...