Начало / Общество / В Община Левски приемат децата в детските градини по нова Наредба

В Община Левски приемат децата в детските градини по нова Наредба

В Община Левски приемат децата в детските градини по нова Наредба, която включва условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.

В градините на територията на общината се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение деца, навършили двегодишна възраст към началото на учебната година  – по  преценка на родителя или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места.

Задължителното предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл.3, ал. (2) – 2 – 4 години; втора възрастова група – 4 – 5-годишни; трета подготвителна възрастова група  – 5 – 6-годишни; четвърта подготвителна възрастова група– 6 – 7-годишни. При недостатъчен брой за отделна група от деца в съответната възрастова група по чл.4, може да се организира разновъзрастова група.

Предучилищното образование ще се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора и информацията се поставя на информационните табла за родителите в детските градини.

Срокът за подаване на заявление за приемане на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е до 1 юни на календарната година. При наличие на свободни места заявления се приемат до 31 август .

Повече информация може да получите ТУК.

 

Прочетете също:

За последните 24 часа – 3 686 теста, положителните са 330

След направени 3 686 PCR теста за изминалото денонощие са установени нови 330 заразени с ...