Начало / Икономика / В Никопол представиха напредъка по мащабен проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците

В Никопол представиха напредъка по мащабен проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците

ПРОЕКТ- Шапка

Информационен ден по проект ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” се проведе днес, 18 септември, в Никопол.

Събитето бе открито от  Емил Бебенов  – кмет на Община Никопол, който заяви, че това е най-модерният и мащабен проект, изпълняван на територията на Община Никопол. Бенефициент по проекта е Община Никопол в партньорство с общините Белене, Левски, Свищов и Павликени. Проектът се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 43 170 924,24 лв. От тази сума от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз се отпускат 34 639 599,30 лв., а държавния бюджет – 6 112 870,46 лв. Собственият принос на общините от регион Левски (Никопол) е 2 418 545,48 лв.

Новоизградената регионална система за управление на отпадъците ще обслужва над 100 000 жители. Изпълнението на проекта подпомага общините от региона за създаването на система от съоръжения и инсталации, осигуряващи екологосъобразно управление на отпадъците. Изграждането на системата ще допринесе за опазване на околната среда, подобряване качеството на живот. Осъществяването на проекта ще има съществен принос към националните и европейски цели в сферата на управление на отпадъците. Чрез новата регионалната система за управление на отпадъците ще се открият нови работни места.

Инж. Магдалена Русалинова, ръководител на Екипа за изпълнение и управление на проекта представи основните цели и напредъка по проекта.   Основните  съоръжения от регионалната система за управление на отпадъците са разположени на площадката в землището на  с. Санадиново: депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка, комбинирана инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, сгради за поддръжка и довеждаща инфраструктура. Извършват се пусково-наладъчни тестове на технологичното оборудване.

В рамките на регионалната система за управление на отпадъците се изгражда претоварна станция в землището на гр. Павликени, чието строителство ще приключи до края на месец септември.

Проектът се изпълнява по график и ще приключи съгласно договорните условия.

проект-край

Следваща Предишна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Systema-1Никопол-депо за отпадъци
160920153643Никопол депо за отпадъци
Следваща Предишна

Прочетете също:

Обучение за подготовка от разстояние в електронна среда провеждат в ОУ „Васил Левски” в Плевен

В ОУ „Васил Левски” в Плевен започнаха подготовка на първокласниците и техните родители за придобиване ...