Начало / Общество / В Левски, Никопол и Искър провеждат трудови борси през март

В Левски, Никопол и Искър провеждат трудови борси през март

Три трудови борси ще се проведат в област Плевен през март, съобщават от Агенцията по заетостта.  Те ще са в Левски, Искър и Никопол.

Първата ще се състои на 7 март, понеделник, от 11 часа в град Левски. Тя ще е специализирана в сферата на селското стопанство и ще се проведе в сградата на общинската администрация.

Другите две борси са планирани за 15 март, вторник, от 10 часа в общинските администрации на Искър и Никопол. Те също са специализирани в сферата на селското стопанство.

През 2016 г. Агенцията по заетостта ще проведе общо 138 трудови борси в страната – 69 общи и 69 специализирани. От специализираните борси 37 са за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, 10 са в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, 9 са за продължително безработни лица и лица над 50 г. възраст , 5 са насочени към ромската общност, 3 са в сферата на селското стопанство, 2 са в сферата на промишлеността и по една в сферата на образованието сферата на селското и горското стопанства и в сферата на обувната промишленост.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...