Акценти
Начало / Здравеопазване / В конструктивен диалог РЗОК и фармацевтичната колегия обсъдиха съвместната си дейност  

В конструктивен диалог РЗОК и фармацевтичната колегия обсъдиха съвместната си дейност  

По покана на Директора на РЗОК-Плевен доц.д-р  П. Стефанова, се проведе среща с представители на Регионална фармацевтична колегия – Плевен, в присъствието на председателя на УС на РФК-Плевен маг. фармацевт Любомир Панов.

Предмет на дискусия между присъстващите бяха специфики на дейността в условията на сключените в началото на м. април 2019 г. „Договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ с аптеки. Бяха поставени въпроси, касаещи практическата дейност на аптеките-отчитане, допускани грешки, казуси свързани с подобряване на взаимодействието между каса и аптеки, упражняването на контрол. Обсъдени бяха и новостите, касаещи предстоящото преминаване към отчет с електронна фактура – специфика, проблеми и въпроси от технически характер.

Към момента РЗОК-Плевен има сключени 138 договора със 76 аптеки на територията на областта. От сключените договори 33 бр. са за отпускане на лекарства на ветерани от войните, 29 бр. са за отпускане на лекалства за  военноинвалиди, и военнопострадали.

Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог.

 

Прочетете също:

Последните щрихи, статив и палитра на акад. Светлин Русев остават завинаги в родния му Плевен

Последната незавършена творба на акад. Светлин Русев – щрихи върху каменна композиция, представляваща своеобразен параклис, ...