Начало / Икономика / В Брест продължава реконструкцията на отводнителен канал, минаващ през селото

В Брест продължава реконструкцията на отводнителен канал, минаващ през селото

В село Брест, община Гулянци започва изпълнението на третия етап от проект за реконструкция на открит отводнителен канал, който минава през селото. На 20 септември ще бъде направена първата копка и ще стартират строителните работи по изпълнение на проекта.

 Стойността на тази част от проекта е 179 032 лв., осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Изцяло ремонтиран ще бъде участъкът от канала, преминаващ през централната част на селото, заедно с прилежащата му инфраструктура.

Започналата реконструкция на открития отводнителен канал в село  Брест е един от най-големите инфраструктурни проекти на Община Гулянци. С него Общината кандидатства по линия „Бедствия и аварии” пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през септември 2010 година. Общата стойност на проекта е над 1 милион лева и затова той се реализира на етапи. През 2012 година бе реализиран първият етап от строителството на стойност 675 774,64 лева. През 2014-та приключи вторият етап на проекта на стойност 439 985 лева.

Каналът води началото си от извор във високата част над селото и се явява водосбор на голяма площ от ограждащите го хълмове, от които при валежи скатните води се вливат в него, затлачвайки го със земни маси, растителни и дървесни отпадъци. Преминавайки през селото, каналът поема и повърхностните води от кварталите и улиците. По цялата си дължина съоръжението беше с изключително влошена проводимост, поради затлачване и разрушение. Всички тези обстоятелства създаваха много проблеми при валежи – каналът се препълва, водите заливат улиците и прилежащите имоти, нанасят повреди на уличните платна и сградите.

Чрез реконструкцията на отводнителното съоръжение повърхностните и изворни води безпрепятствено ще бъдат отвеждани извън регулацията на селото и така ще бъдат предотвратени негативните последици при обилни валежи и снеготопене.

Прочетете също:

Тази седмица пръскат срещу комари в Плевен

От 15 до 17 юли 2020 г. при благоприятни атмосферни условия в Плевен ще се ...