Акценти
Начало / Общество / Въпросът за недовършената спортна зала влиза на дневен ред в Общински съвет – Плевен

Въпросът за недовършената спортна зала влиза на дневен ред в Общински съвет – Плевен

По предварителен дневен ред от 24 точки ще заседава на 26 май, четвъртък, Общинският съвет на Плевен.
Точка първа в предварителния дневен ред е отчет за изпълнение на решения на местния парламент. Отчетът обхваща периода 29.01.2015 г. – 28.05.2015 г. от мандат 2011 – 2015 г.

Съветниците ще разгледат и три предложения за обявяване на конкурси за управители на общински дружества – „Диагностично консултативен център ІІ – Плевен”, за управител на „Дентален център І – Плевен” и управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”.

На предстоящата сесия ще бъде представен и проекта за Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2016-2019 г. Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет е този, който приема документа за срока на мандата си по предложение на кмета на Общината. Стратегията е отворен документ и може да търпи промени в целите и приоритетите си.

Общинският съвет ще решава и по предложение за строителство на топла връзка между СОУ „Иван Вазов“ и Плувния басейн в Плевен. В Община Плевен има внесен технически инвестиционен проект за това, който е приет с решение на Експертния съвет по устройство на територията на Общината. За да бъде издадена строителното разрешение е нужно съгласието и на Общинския съвет.

Точка 8 в предварителния дневен ред е за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота – частна държавна собственост. Обектите са на ул. ”Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”, където от близо 30 години стои недовършен строеж на Универсална спортна зала. Обектът е изоставен и опасен в много отношения. Общинският съвет на Плевен през 2003 г. и 2012 г. е възлагал на кмета на Общината да започне процедура по безвъзмездно придобиване на обекта и земята за него. И двете процедури обаче не са били реализирани. Междувременно през годините върху терена, предвиден за Универсална спортна зала, са били реституирани поземлени имоти и към момента там има два урегулирани такива.

На предстоящата сесия съветниците ще разгледат и предложение читалищата в община Плевен да бъдат освободени от такса битови отпадъци за предходни периоди.

Последните две точки в предварителния дневен ред са питания до кмета на Община Плевен, отправени от съветниците Диана Данова и Ибрям Мусов.

Сесията е от 9,00 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...