Начало / Общество / Вижте къде ще спират тока през следващата седмица в община Плевен

Вижте къде ще спират тока през следващата седмица в община Плевен

На 06.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брестовец – Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ген Тотлебен 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 4а, 6, 8; Георги Кочев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 7, 9; Елин Пелин 1, 2, 3, 5, 7; Пею Кр Яворов 1, 2, 4, 6; Рила 2; Тодор Първанов 29, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 41, 43а, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80; Христо Ботев 12, 14, 16, 18, 20, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35

На 06.03.2017 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Плевен – Браила 37, 39, 39а, 41; Десети Декември 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 130, 132, 132а, 53, 55, 57, 59; К.Охридски /Карл Маркс/ 25, 29, 35

На 06.03.2017 г. /10:30 – 12:30 ч./ – Обнова – Витоша 8; Плевен; Акд.Й.Трифонов 21; Местност Кайлъка

На 06.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Дисевица – Ангел Кънчев 1; Васил Костов 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген Радецки 1, 3, 5; Г.Томов 11, 19; Девети Септември 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Иван Вазов 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Изгрев 2, 4, 6; К.Христов 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Н.Вапцаров 1, 10, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Св.Св.Кирил и Методий 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; С.Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юнско Въстание 5, 8; Искър, Общ. Искър; Георги Димитров 86

На 06.03.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плевен – Александър Малинов 55; Дружба бл. 319а, 319б

На 06.03.2017 г. /09:45 – 12:30 ч./ – Плевен 0 Сторгозия бл. 27, 47, 49, Дап

На 06.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Върбица, Общ. Плевен Арда 1, 1а, 2, 4; Бачо Киро 1, 2, 3, 4,6; Витоша 1, 1б, 2; Генерал Гурко 11, 13, 5; Гео Милев 1, 2, 3; Георги Димитров 3, 4, 6, 6а, 8; Иван Вазов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Тотев 1, 10, 11, 2, 3, 7, 9; Коста Златарев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлин 1, 5, 7, 9; Н.Й.Вапцаров 1а, 2, 2а; Осогово 1, 2, 3; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Средна Гора 4; Тодор Луканов 1, 3, 5; Шипка 1, 2

На 06.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брестовец – Александър Петров 1, 10, 12, 14, 2, 3, 3а, 3в, 4, 6, 7, 8, 9; Бинка Парашкевова 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9а; Георги Кочев 2, 4, 6, 8; Кв 83 Пи-IV+673 Лазар Генов 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44; Ловешка 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 2, 3, 4, 6; Младост 1, 10, 11, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Св.Св.Кирил и 50 Методий 1, 2, 23, 3, 4, 5, 5а; Стара Планина 1, 2, 2а, 3, 6; Съединение 1; Тодор Първанов 1, 10, 11, 11а, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 5в, 6, 7, 8

На 07.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брестовец – Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ген Тотлебен 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 4а, 6, 8; Георги Кочев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52,54, 56, 7, 9; Елин Пелин 1, 2, 3, 5, 7; Пею Кр Яворов 1, 2, 4, 6; Рила 2; Тодор Първанов 29, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 41, 43а, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80; Христо Ботев 12, 14, 16, 18, 20, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35

На 07.03.2017 г. /08:00 – 08:30 ч./ – Плевен – Георги Кочев 106; Иван Миндиликов /Република/ Гара Плевен Запад; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610; Сторгозия бл. Жп /по заявка на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Плевен – Георги Кочев 106; Иван Миндиликов /Република/ Гара Плевен Запад; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610; Сторгозия бл. Жп /по заявка на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Дисевица – Ангел Кънчев 1; Васил Костов 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген Радецки 1, 3, 5; Г.Томов 11, 19; Девети Септември 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Иван Вазов 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Изгрев 2, 4, 6; К.Христов 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Н.Вапцаров 1, 10, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Св.Св.Кирил и Методий 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; С.Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юнско Въстание 5, 8; Искър, Общ. Искър; Георги Димитров 86

На 07.03.2017 г. /08:00 – 08:30 ч./ – Плевен – Васил Левски/Г.Димитр/176; Георги Кочев 106, 171, 172; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610 /работа по съоръжения на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Плевен Васил Левски/Г.Димитр/176; Георги Кочев 106, 171, 172; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610 /по заявка на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /08:00 – 08:30 ч./ – Плевен – Бивша Автогара Север Вит 10, Индустриалназона, Склад, 10, 15, 16, 3, 4; Георги Кочев,, До Калорина Оф,, Улично Осветление, 102, 108, 94,,, 161, 88,, 88, 90, 100, 102, 104, 171, 173, 18, 84, 88, 88, 94; Дружба Бл,; Западна Индустриална Зона Здравец 1, 2; Северна 1; Сторгозия 193 /по заявка на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /16:00 – 16:31 ч./ – Плевен – Бивша Автогара Север Вит 10, Индустриалназона, Склад, 10, 15, 16, 3, 4; Георги Кочев,, До Калорина Оф, Улично Осветление, 102, 108, 94,,, 161, 88,, 88, 90, 100, 102, 104, 171, 173, 18, 84, 88, 88, 94; Дружба Бл,; Западна Индустриална Зона Здравец 1, 2; Северна 1; Сторгозия 193 /работа по съоръжения на ЕСО/

На 07.03.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плевен – Александър Малинов 55; Дружба бл. 319а, 319б

На 07.03.2017 г. /12:45 – 15:00 ч./ – Плевен – Сторгозия бл. Предтхвп, Тхвп

На 07.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Върбица, Общ. Плевен – Арда 1, 1а, 2, 4; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 6; Витоша 1, 1б, 2; Генерал Гурко 11, 13, 5; Гео Милев 1, 2, 3; Георги Димитров 3, 4, 6, 6а, 8; Иван Вазов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Тотев 1, 10, 11, 2, 3, 7, 9; Коста Златарев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлин 1, 5, 7, 9; Н.Й.Вапцаров 1а, 2, 2а; Осогово 1, 2, 3; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Средна Гора 4; Тодор Луканов 1, 3, 5; Шипка 1, 2

На 08.03.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Плевен – Васил Левски/Г.Димитр/176; Георги Кочев 106, 171, 172; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610 /работа по съоръжения на ЕСО/

На 08.03.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плевен – Дружба бл. 321, 322

На 08.03.2017 г. /08:00 – 08:30 ч./ – Плевен – България Кат Север; Българска Авиациа /Индустр. 1, 42; Сторгозия бл. 95 /по заявка на ЕСО/

На 08.03.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Плевен – работа по съоръжение на ЕСО

На 08.03.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Плевен – България Кат Север; Българска Авиациа /Индустр. 1, 42; Сторгозия бл. 95 /по заявка на ЕСО/

На 08.03.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Плевен – Вит 1

На 08.03.2017 г. /08:00 – 08:30 ч./ – Плевен – Васил Левски/Г.Димитр/176; Георги Кочев 106, 171, 172; Местн.Западна Идустриална Зона Кв.610 /работа по съоръжения на ЕСО/

На 09.03.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Плевен Ангел Кънчев ТП 146, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а,

55, 57, 59

На 09.03.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плевен – Генерал Ганецки 48, 67; Десети Декември 38, 40; Христо Ботев 115, 85, Пред 115

На 09.03.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Плевен Вит 1

На 09.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Дисевица Ангел Кънчев 1; Васил Костов 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген Радецки 1, 3, 5; Г.Томов 11, 19; Девети Септември 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Иван Вазов 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 51, 5, 7, 8, 9; Изгрев 2, 4, 6; К.Христов 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Н.Вапцаров 1, 10, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Св.Св.Кирил и Методий 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; С.Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юнско Въстание 5, 8; Искър, Общ. Искър; Георги Димитров 86

На 10.03.2017 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Плевен Ал.Стамболийски 1, 10, 12, 16, 3, 4, 6, 7, 7 Партер, 7, Ст, 8, 9, 9а; Средец 1, 10, 10 А, 12, 4, 6; Хаджи Димитър 12, 12а, 13, 15, 18, 2 Преустройство на Рд А-Я По Вписвания, 3, 5, 7, 9.

На 10.03.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плевен – Генерал Ганецки 48, 67; Десети Декември 38, 40; Христо Ботев 115, 85, Пред 115

На 10.03.2017 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Плевен – Пордим 18, 19, 19а, 20, 21; Сирма Войвода/Ст.Димит/17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31; Стоян Михайловски 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 5, 7, 8, 9

На 10.03.2017 г. /11:00 – 12:30 ч./ – ТП-6 С.Бръшляница

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...