Начало / Общество / ВАП констатира нарушения в Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен

ВАП констатира нарушения в Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен

Върховна административна прокуратура  (ВАП) е извършила контролна проверка по спазването на разпоредбите на Закона за водите / ЗВ/  и Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и изпълнението на правомощията на контролните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг, съобщават от пресцентъра на ВАП.

Проверката е реализирана на два етапа –  в басейновите дирекции – „Дунавски район“ с център Плевен, „Черноморски район“ – с център Бургас, „Черноморски район“ с център Варна, „Източнобеломорски район“ с център Пловдив, „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, както и проверка за изпълнение на задълженията от кметове и областните управители по ЗВ и ЗЗБ.

След приключване на проверката са констатирани повтарящи се проблеми и слабости, които допринасят за неблагоприятните последици при бедствени ситуации. Не се осъществява своевременно или въобще не се осъществява техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите съоръжения, голяма част от язовирните стени продължават да са в частично –неизправно работоспособно състояние, отново е констатирано наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени, изхвърляне на битови и строителни отпадъци в реките.

При извършената контролна проверка е установено, че 90 % от обектите , включени за проверка като потенциално опасни, се припокриват  с тези от проверките през есента на 2014г., което респективно води до извода, че дадените предписания за отстраняване на констатираните преди това нарушения не се изпълняват.

Констатациите от проверката показват също, че са налице пречки за осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване живота и здравето на хората, което е една от основните цели на Закона за водите. С нарушенията се създават предпоставки за неблагоприятни последици, като наводнения и бедствени ситуации.

Проверката за дейността на басейновите дирекции, областни и общински администрации е извършена от апелативните прокуратури.

Констатирани са 78 случая на лошо състояние на язовирните стени, липса на измервателна и контролна апаратура, като 47 от тях са в района на  Басейнова дирекция „Дунавски район“  и са констатирани от Апелативна прокуратура- В. Търново. На собствениците на съоръженията са съставени 14 акта по Закона за административните нарушения.

Проверката на ВАП констатира, че е налице контрол и мониторинг по спазването на изискванията на ЗВ и ЗЗБ. Това обаче не освобождава контролните органи от законовото им задължение да налагат административни наказания на виновните лица при допуснати нарушения.

 

 

Прочетете също:

Покана за плевенските деца за два национални конкурса в рамките на XXII Национален фестивал на детската книга

Организаторите на XXII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в Сливен от ...