Начало / Общество / Ванелия Стоянова временно ще изпълнява длъжността кмет на с. Николаево

Ванелия Стоянова временно ще изпълнява длъжността кмет на с. Николаево

На извънредно заседание на Общински съвет – Плевен, беше решено Ванелия Ангелова Стоянова да бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево до края на мандата.

За обсъждане бяха внесени две предложения – за Ванелия Стоянова, позната в населеното място с работата си като организатор на местния Клуб на пенсионера, и за Миглена Каменова – работила в Кметството и изпълнявала функциите на врид преди време.

След гласуване кандидатурата на Ванелия Стоянова беше подкрепена от 27 гласа от присъстващите в залата, което беше достатъчно за избора й за временно изпълняваща длъжността кмет на Николаево. 10 от съветниците гласуваха „въздържал се“, „против“ – няма.

До избора на врид кмет на кметство с. Николаево се стигна, след като с Решение №МИ – 415 от 15.12.2022 г. на Общинска избирателна комисия предсрочно бяха прекратени пълномощията на заемащия този пост Георги Мончев по негово желание. Съгласно чл.42, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, „…Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира зам.-кмет или общински съветник.“

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...