Акценти
Начало / Здравеопазване / Важна апаратура за клиники в УМБАЛ – Плевен дари Българската Коледа

Важна апаратура за клиники в УМБАЛ – Плевен дари Българската Коледа

Три клиники на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен  получиха важна апаратура за лечение и диагностика на деца, закупена със средства от дарителската кампания „Българската Коледа“.

Клиниката по детски болести получи монитор за отчитане на жизнени показатели, а на разположение на неонатолозите е апаратура за церебрално мониториране. Основна причина за увреждане на мозъка в перинаталния период е перинаталната асфиксия, проявяващо се със сериозни късни неврологични последици и инвалидизиране на пациентите – детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в психомоторното развитие. Утвърден метод за намаляване тежестта на церебралните увреждания е контролираната мозъчна хипотермия. Тази методика не е използвана досега у нас поради липсата на необходимо оборудване – апарат за контролирано охлаждане на тялото и мозъка в първите 72 часа след раждането и апарат за продължителна регистрация на електрическата мозъчна активност – т.нар. Функционално церебрално мониториране. Дарената апаратура има потенциал да намали тежестта и дори да предотврати хроничните неврологични увреждания.

Клиниката по неврохирургия получи ендоскопска система за мозъчни операции при деца.

Прочетете също:

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура bg06rdnp001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок ...