Акценти
Начало / Икономика / Близо 38 кв.м  е средната жилищна площ на човек в област Плевен

Близо 38 кв.м  е средната жилищна площ на човек в област Плевен

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 479. Спрямо предходната година броят им се увеличава с 59 или 0.04%.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2% и 35.2%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.4%. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.0%. Едностайните жилища са 7.0% от всички жилища в областта

В градовете най-висок е относителният дял на двустайните жилища – 37.4%, а в селата на тристайните жилища – 39.2%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Плевен е 600 при средно за страната 561 и 676 за Северозападния район. В Северозападният район област Видин е с най-голяма  осигуреност с жилища на 1 000 души от населението  – 779, следвана от област Ловеч – 747.

Общата полезна площ на жилищата е 7 980 хил. кв. м или с 26.2% по-малко в сравнение с 2016 година. Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, като в градовете тя е 73.9 кв. м, а в селата – 73.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е 32.7 кв. м при средна за страната – 31.1 кв. метра.

Прочетете също:

Силно корозирала мина откриха в района на жп гара Ясен

На 28 май 2020 година около 20:55 часа в полицията е получен сигнал, че в ...