Начало / Общество / Агенция по заетостта: Безработицата най-ниска от 7 години

Агенция по заетостта: Безработицата най-ниска от 7 години

За първи път от седем години насам броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда пада под 300 хил. души. Такава численост на безработните Агенцията по заетостта за последно е отчела в края на месец октомври 2009 г., информират оттам.

В края на месец май 2016 г. в бюрата по труда са регистрирани 286 246 безработни лица. Спрямо април те намаляват с 18 916 лица. На годишна база, в сравнение с май 2015 г., безработните са значително по-малко – с 45 600 лица.

Спрямо икономически активното население, определено при последното преброяване 2011 г., равнището на регистрирана безработица през месец май съставлява 8.7%. В сравнение с май 2015 г. то е значително по-ниско – с 1.4 процентни пункта. Намалението спрямо април 2016 г. е с 0.6 процентни пункта, като този темп се запазва за втори пореден месец.

На работа през май 2015 г. са постъпили общо 24 294 безработни лица, от които 22 101 – на първичния пазар на труда.

2 193 лица са включени в субсидирана заетост. 720 от тях са започнали работа по програми за заетост, 275 – по насърчителни мерки от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 11 198 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 18 765 свободни работни места. От тях частният сектор е обявил 14 141, които нарастват с близо 18% на годишна база.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 323 места), от хотелиерството и ресторантьорството (3 359 места), от търговията (2 651 места). Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1 347 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 233 места), от административните и спомагателните дейности (1 127), от държавното управление (953), от строителството (951 места), от операциите с недвижими имоти (548 места) и др.

Припомняме, че специализирана трудова борса за младежи ще се проведе през месец юни в Плевен. Тя е планирана за 29 юни от 11 часа в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...