Начало / Общество / 386 нуждаещи се в община Плевен ще получат подкрепа чрез нова социална услуга

386 нуждаещи се в община Плевен ще получат подкрепа чрез нова социална услуга

Нова социална услуга – „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност, ще бъде разкрита в община Плевен от началото на м. април. Решението е на Общинския съвет и касае подкрепа за 386 потребители в общината.

Новата социална услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилника за неговото прилагане, които очертават водеща роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Определеният стандарт за „Асистентска подкрепа” за календарната година е 3985 лв. на лице за общо 19 993 потребители в цялата страна. Осигуреният финансов ресурс за Община Плевен с държавния бюджет за 2021 г. е в размер на 1 538 210 лв., което ще даде възможност на 386 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с техните индивидуални потребности. Услугата ще се предоставя на две групи лица – възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност и на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Те ще получават помощ от асистент за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...