Начало / Икономика / 350 хил. лв. идват в Никопол по три проекта

350 хил. лв. идват в Никопол по три проекта

Финансиране за нови три проекта по оперативни програми на Европейския съюз спечели Община Никопол, предстои подписването на договорите за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ в размер на общо 350 хил. лв. Това съобщи Анелия Димитрова, директор на дирекция и връзки с обществеността в местната администрация.

Първият от проектите е по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007- 2013 г. , мярка „Колективни дейности”. Проектът е „Професионална квалификация  в областта на рибарство на лица от община Никопол” и ще допринесе за повишаване квалификацията на трайно безработни лица.

Вторият е с наименование „Общинска администрация Никопол – „ЗА” ефективна структура  и управление”. Той е по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 -2013 г., приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”. Както личи от заглавието, става дума за по-добрата и ефективна работа на администрацията.

Одобрено е и подготвянето на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол”. Той е по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...