Начало / Икономика / 280 са посетили ОИЦ Плевен от началото на годината

280 са посетили ОИЦ Плевен от началото на годината

От началото на месец февруари досега Областният информационен център в Плевен е посетен от 279 граждани и представители на фирми и организации, които са търсили повече информация по отворените оперативни програми. Служителите на ОИЦ са предоставили отговори на 322 запитвания, свързани с възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ от европейските социални и инвестиционни фондове. В проведените информационни и публични събития участие са взели 810 човека. Това беше съобщено днес на пресконференция в ОИЦ Плевен, на която бяха обобщени резултатите от работата на екипа до края на септември 2016 г. и бяха представени акцентите от отворените в момента процедури по оперативните програми.

От следващата седмица екипът на ОИЦ Плевен започва традиционните информационни срещи в региона, на които ще бъдат представени вече отворените процедури по оперативните програми, както и възможностите за кандидатстване с проекти за европейско финансиране през 2017 г., съобщи Николета Минчева, експерт „Комуникация и информация“.

До края на октомври тази година все още е отворена за кандидатстване процедурата  по „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, която дава възможност на лицата, които се грижат за свои близки с увреждания, да се върнат на пазара на труда. Тя  е насочена също към икономически неактивни лица и деца и възрастни в риск.

Към улесняване достъпа до заетост на уязвими групи чрез създаване на условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика  е мярката „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Процедурата е отворена за кандидатстване до 5 януари 2017 г.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” има две отворени процедури – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, по които може да се кандидатства до 23 януари 2017 г. И двете са насочени към повишаване нивото и пазарната ориентация на научно-изследователската дейност на водещите научни организации.

По Програма за развитие на селските райони е отворена подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства”. Срокът за кандидатстване е до 7 декември тази година.

Повече информация за отворените процедури по оперативни програми може да се получи от служителите на ОИЦ Плевен.

Прочетете също:

Свидетелства за дарение получиха фирмите, подкрепили финансово засаждането на нови дървета в града

Кметът Георг Спартански връчи днес свидетелствата за дарение на фирмите, които подкрепиха финансово дейността на ...