Начало / Общество / 28 април – Международен ден на загиналите при трудови злополуки

28 април – Международен ден на загиналите при трудови злополуки

трудови злополуки

На 28 април отбелязваме Международния ден на загиналите при трудови злополуки. За първи път Международната организация на труда отбелязва този ден през 2001 година.Световният ден започва да се чества през 2003 година, когато се лансират идеите за превенция срещу нещастните случаи по време на работа и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.Международната организация на труда призовава всички работници да помислят за безопасните условия на труд, да направят всичко възможно за тяхното подобряване и превенция срещу инцидентите и болестите на работното място.

Мерките на Инспекция труда за ограничаване на трудовия травматизъм са свързани с контролна и информационна дейност. Чрез сайта на Инспекцията и в дирекциите й в областните градове, работодателите получат информационни материали за рисковете при работа и възможните начини за предотвратяването им. При отчитането на негативна тенденция в тази насока, трудовите експерти организират своевременно извънредни кампании. През 2014 г. ГИТ инициира информационни кампании в строителството. От 2015 г. е въведен и по-чест периодичен контрол на предприятията за производство и съхранение на взривни вещества.

За 2014 г. са установени около 115 000 нарушения, свързани с безопасните и здравословни условия на труд в България. За тях ГИТ е наложила санкции или задължителни за изпълнение предписания за отстраняването им, като неизпълнените предписания са под 1%. Влезлите в сила наказателни постановления възлизат на над 11.5 млн. лв. Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2014 г. са държавното управление (173 бр.), сухопътния транспорт (169 бр.) и търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети (149 бр.). Според данните на териториалните поделения на НОИ най-голям брой трудови злополуки за 2014 г. са регистрирани в София град – 905, Пловдив – 273 и Варна – 233, а с най-малко Разград – 22, Монтана и Ямбол – 18, и Видин – 4. Данните от оперативната статистика на НОИ за трудовия травматизъм в България за първото тримесечие на 2015 г. отбелязват известно увеличение на общия брой трудови злополуки – те са 677 бр., спрямо 603 бр. за същия период на миналата година. Това означава 74 повече трудови злополуки.

В международен аспект статистическите данни на Международната организация на труда сочат, че повече от 2,3 млн. работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. Свързаните с работата смъртни случаи възлизат на 6 300 дневно, като 5 500 от тях са резултат от различни професионални заболявания. Тези данни отразяват огромната цена, изразяваща се в човешко страдание, която има значително въздействие върху предприятията и производителността на труда.

Прочетете също:

Закупуват нова техника за нуждите на Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията в Плевен

Общински съвет – Плевен, прие промени в Приложение №10А – Разчет за финансиране по обекти ...