Начало / Общество / 21 препоръки за изготвяне на новия План за развитие на Община Плевен даде външен оценител

21 препоръки за изготвяне на новия План за развитие на Община Плевен даде външен оценител

 Б. Мирчев - Д. Ованесян

21 препоръки за провеждането на политиката за регионално и местно развитие при разработване на новото издание на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г. даде външен оценител, стана ясно на пресконференция с участието на секретаря на местната власт Бранимир Мирчев, който е ръководител на проекта, и Дикран Ованесян, директор на Дирекция „Европроекти”. Сред тях препоръките са: засилване на електронизацията в дейността на администрацията; подобряване на работните процеси в Община Плевен; развитие на функцията по управление на човешките ресурси; осигуряване на пълна информационна сигурност – сертифициране по международния стандарт ISO 27 001; приоритизиране на общинската собственост и оптимизирането на нейното управление с цел създаване на обективни предпоставки за повишаване на инвеститорския интерес, подготовка за постепенен преход от съставяне на традиционен (класически) общински бюджет към програмен, с перспектива за преминаване към проектен модел.

Цялостната оценка за качеството поставя изпълнението на Плана в графа „добро” – той е оценен с 50 точки от 72 възможни. Ованесян определи оценката като обективна и добави, че препоръките ще бъдат взети предвид при изготвяне на документа. Утре, 10 май, ще се състои работна среща със заинтересованите страни, пред които изпълнителят ще представи услугата, информира още Ованесян.

Последващата оценка на изпълнения План за развитие на Община Плевен за периода 2007-2013 година е изготвена от „Географика” ООД София. Услугата е по проекта „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни”, финансиран по ОП”Административен капацитет”. Тя предвижда изготвянето на още няколко документа: Система от правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни политики на общинска администрация Плевен; План за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г.; Стратегия за развитие на образованието на Община Плевен за периода 2014-2020 г.; Концепция за пространствено развитие на Община Плевен за периода 2014-2025 г.; Програма за развитие на земеделието в Община Плевен за периода 2014-2020 г.”.

Последният документ трябва да бъде готов до 2 октомври 2014 година, когато приключва проектът.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен гласува 5 000 лв. за лечението на проф.Недкова

Еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Плевен ще ...